The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Hymns & Marches
Lill-Madonna ta' Loreto - Viva x-Xemx
Sbejħa, Loreta
f'dan il-jum sabiħ nagħtuk foħrija
inti x-xemx tar-raħal tagħna
inħobbuk, dejjem inqimuk.
Ħelwa, Loreta
Ismek ħelu mimli armonija
inti l-omm ta' min ħalaqna
ġieħ nagħtuk, kull ħin nitolbuk.
Ommna, Loreta
ieqaf dejjem magħna u ħu ħsiebna
ħelwa Madonna
lilna miegħek wassal ġewwa l-ġenna.
(tirrepeti mill-bidu darb' oħra)
F'dan il-jum kbir - tiddi bħax-xemx - l-istatwa tagħna
kbar u ckejknin - ilkoll ngħajtulha - ferħanin:
Viva x-xemx - viva x-xemx - il-Madonna ta' Loretu
Viva x-xemx - viva x-xemx - viva x-xemx.
X'hin tfeġġ fil-bieb - tal-kbir Santwarju - li bnejnielek
ġmielek hu kbir - inħarsu lejk - kollha msaħħrin.
F'dan il-jum sabiħ - festa mill-kbar - aħna nagħmlulha
ilkoll b'ferħ kbir - lilha nkantaw - ma' l-Għajnselmin:
Viva x-xemx - viva x-xemx - il-Madonna ta' Loretu
Viva x-xemx - viva x-xemx - viva x-xemx.
Kburin tassew - u għandna biex - bl-istatwa tagħna
festa mill-kbar - bi briju kbir - u logħob tan-nar.
(tirrepeti mill-bidu darb' oħra)
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018