The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Hymns & Marches
Ave Maria
Min Hi din li tielgħa
Sabieħa bħax-xemx?
Ġmiel ieħor bħal tagħha,
Fuq l-art le ma hemmx.
Ave, ave, ave Marija.
Ave, ave, ave Marija.
Ja ġilju bla tebgħa,
Ja warda mistħija,
Int templu minn t'Alla,
Sultana Marija.
Ave, ave, ave Marija.
Ave, ave, ave Marija.
Għalhekk hawn quddiemek,
Bil-ferħ imfawrin,
Tifħir inroddulek,
Għawdxin u Maltin.
Ave, ave, ave Marija.
Ave, ave, ave Marija.
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018