The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Hymns & Marches
Innu Marċ: Lill-Madonna ta' Loreto
Għajn is-Sliem ħuġġieġa waħda
Lil Marija, ħajr, tifħir...
Il-qlub kollha, għalenija
Qed jifirħu illum bil-kbir.
O Madonna ta' Loreto
Fik il-faraġ fik is-sliem,
Int il-ġawhra ta' Għajnsielem
Għaxqa tagħna, ferħ bla tmiem.
Kullimkien il-ferħ isaltan
F'dan il-jum, Festa mill-Kbar!
'Viva x-Xemx' kull fomm ikanta
Lill-Madonna, kbar u żgħar.
O Madonna ta' Loreto
Fik il-faraġ fik is-sliem,
Int il-ġawhra ta' Għajnsielem
Għaxqa tagħna, ferħ bla tmiem.
Inti Kewkba dejjem tiddi,
Arka safja bla taħsir.
Alla għamlek hekk sabiħa
Għax Omm Ibnu ried li ssir.
O Madonna ta' Loreto
Fik il-faraġ fik is-sliem,
Int il-ġawhra ta' Għajnsielem
Għaxqa tagħna, ferħ bla tmiem.
Int qawsalla, għelm ta' paċi
Kollok ġmiel, tlellex bl-ilwien,
L-isbaħ Omm tal-gżejjer tagħna,
L-ifjen warda ta' dal-ġnien.
O Madonna ta' Loreto
Fik il-faraġ fik is-sliem,
Int il-ġawhra ta' Għajnsielem
Għaxqa tagħna, ferħ bla tmiem.
Għażilt lilna, bħal Loreto
Biex ixxerred sliem u serħ...
Ġibt id-dar kennija fostna
Ma' Ġesu', il-għajn tal-ferħ.
O Madonna ta' Loreto
Fik il-faraġ fik is-sliem,
Int il-ġawhra ta' Għajnsielem
Għaxqa tagħna, ferħ bla tmiem.
Ibqa' magħna, O Marija,
U ħallina ħa nfaħħruk,
ħax mingħajrek aħna ltiema,
Inti taf kemm inħobbuk.
O Madonna ta' Loreto
Fik il-faraġ fik is-sliem,
Int il-ġawhra ta' Għajnsielem
Għaxqa tagħna, ferħ bla tmiem.
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018