Monthly Archives: December 2013

Skeda Radju Lauretana – Milied 2013 – Ir-Raba’ Gimgha

Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru 2013
6.30am                Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am                Talba ta’ Filgħodu
6.40am                Innu ta’ Filgħodu
6.45am                Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
7.00am                Rużarju
7.30am                Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                Mill-Kelma ta’ Alla
8.00am                Bonġu mill-Għajn
10.00am              Il-Quddiesa tal-Ħadd
11.00am              80’s and Beyond Charlene u Daphne Xuereb
12.00pm              Angelus
12.03pm              Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm              Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm              Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm              Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm              Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm              Il-Liturġija tal-Ħadd Joe Rapa (r)
1.00pm                Il-Ħadd wara Nofsinhar minn Bethlehem f’Għajnsielem Josef Cutajar u                                        Charles Portelli
3.00pm                Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm                Reċita tar-Rużarju Sorijiet Klarissi ta’ San Ġiljan
3.45pm                Sunday Playlist minn Bethlehem f’Għajnsielem Antonella Grima u Susan                                      Cassar
5.00pm                Quddiesa
5.45pm                PM Shift Miguel Refalo
7.00pm                Sunday Buzz Daniel Said
8.30pm                Fil-Ġranet tal-Milied
9.00pm                Fommi Jxandar it-Tifħir Tiegħek Joe Mejlak
10.00pm              Divine Mercy

It-Tnejn 30 ta’ Diċembru 2013
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                
Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am                
Talba lil San Ġużepp
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am                 Bonġu mill-Għajn Eman Borg
10.00am               Kelma bejn Tnejn Mary Scicluna
11.30am               Tlaqqiegħa Susan Cassar u Mary Anne Refalo
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna
12.20pm               Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm               Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm               Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm               Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne                                              Camilleri
1.00pm                 Mad-Dinja tal-Baned Daniel Vella
2.00pm                 Il-Fqajjar ta’ Assisi Produzzjoni Komunita’ Patrijiet Franġiskani Għajnsielem
2.30pm                 Mill-Ġżira tat-Tliet Għoljiet Produzzjoni Joe Brincat u Roderick Busuttil
3.00pm                 Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm                 Reċita tar-Rużarju Lina Galea
3.45pm                 Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm                 Is-Saħħa l-Ewwel Antonella Grima titkellem ma’ Nicole Zerafa
4.30pm                 Mill-Kanzunetta Maltija Charles Portelli
5.30pm                 Ir-Rużarju mill-Knisja
6.00pm                 Il-Quddiesa
6.30pm                 Talba ta’ Qabel l-Irqad
6.33pm                 Innu ta’ Filgħaxija
6.35pm                 Avviżi tal-Parroċċa
6.45pm                 Waqtiet mal-Kristofri (r)
6.50pm                 Ħsieb tal-Ġurnata (r)
7.00pm                 Mal-Kolp tal-Katuba Joe Galea u Ivan Portelli
8.30pm                 Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.00pm                 Divine Mercy

It-Tlieta 31 ta’ Diċembru 2013
L-AĦĦAR JUM TAS-SENA 2013
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                 Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am                 Talba lil San Ġużepp
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am                 Bonġu mill-Għajn
10.00am               Mil-Leġjun ta’ Marija Frances Azzopardi u Dessie Falzon
10.30am               Għand in-Nutar Dr Ann Marie Mizzi
11.00am               Aneddoti Frances Cauchi
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm               Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm               Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm               Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm               Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm                 Sinjali u Simboli fil-Liturgija Josephine Xuereb
1.30pm                 Feature tal-Milied
2.00pm                 Mużika ta’ Kull Żmien Charles Portelli
3.00pm                 Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm                 Reċita tar-Rużarju Maria Galea u Mary Scicluna
3.45pm                 Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm                 Il-Presepju Tiegħi – Għaqda Ħbieb tal-Presepju Sezzjoni Għajnsielem
5.00pm                 Kultura Arti Storja Dr Ray Bondin
5.30pm                 L-Aħħar tas-Sena Charles Portelli
6.30pm                 Ir-Rużarju mill-Knisja
7.00pm                 Konċelebrazzjoni Solenni tal-Aħħar tas-Sena bil-Kant tat-Te Deum
8.00pm                 Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
8.30pm                 Fommi Jxandar it-Tifħir Tiegħek Joe Mejlaq
9.30pm                 Ma’ Ġesu’ fl-Ewkaristija
10.00pm               Mal-Mulej lejn Sena Ġdida Xandira Diretta mill-Knisja Arċipretali
11.00pm               Il-Quddiesa tal-Aħħar tas-Sena
11.45pm               Is-Sena l-Ġdida 2014

L-Erbgħa l-1 ta’ Jannar 2014
GĦELUQ IL-KWARANTURI MQADDSA
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                 Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am                 Talba lil San Ġużepp
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
8.00am                 Angelus
8.03am                 Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
10.00am               Il-Quddiesa tal-Ħadd
11.00am               Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm               Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm               Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm               Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm               Il-Prinċep tal-Warda Bajda Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm                 Mil-Librerija Tiegħi Maestro Andrew Coleiro Edizzjoni Speċjali
2.30pm                 Mużika minn Vienna
3.00pm                 Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm                 Reċita tar-Rużarju Carmen Rapa u Rose Zammit
3.45pm                 Ma’ Ġesu’ fl-Ewkaristija
4.00pm                 Konċelebrazzjoni Solenni mill-Knisja Parrokkjali ta’ Għeluq il-Kwaranturi                                     Mqaddsa
5.00pm                 Ġesu’ Ewkaristija fit-Toroq Tagħna Kummentarju tal-Purċissjoni bis-                                           Santissimu Sagrament
6.00pm                 Ċelebrazzjoni Ewkaristika
6.30pm                 Minn Bethlehem f’Għajnsielem Josef Cutajar u Charles Portelli
8.00pm                 Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
8.30pm                 Il-Milied Dun Mikiel Borg
9.30pm                 Divine Mercy

Il-Ħamis 2 ta’ Jannar 2014
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                 Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am                 Talba lil San Ġużepp
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am                 Bonġu mill-Għajn
10.00am               Mill-Iskola Primarja Tagħna Sylvana Agius
10.30am               Mir-Rivista Għajnsielem Lorietta Buttigieg
11.00am               Lil Hinn mill-Għajn Tony Galea
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm               Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm               Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm               Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm               Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm                 Mil-Librerija Tiegħi Maestro Andrew Coleiro
2.30pm                 Il-Kartelluni tal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
3.00pm                 Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm                 Reċita tar-Rużarju Membri Irġiel Leġjun ta’ Marija Għajnsielem
3.45pm                 Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm                 Ilħna tal-Milied Produzzjoni Joe Brincat
4.30pm                 Black and White Magazine Produzzjoni Għajnsielem FC
5.30pm                 Rużarju mill-Knisja Parrokkjali
6.00pm                 Quddiesa
6.30pm                 Talba ta’ Qabel l-Irqad
6.33pm                 Innu ta’ Filgħaxija
6.35pm                 Avviżi tal-Parroċċa
6.45pm                 Waqtiet mal-Kristofri (r)
6.50pm                 Ħsieb tal-Ġurnata (r)
7.00pm                 Good Times Bad Times Frances Busuttil
8.00pm                 OttoNoveTre Gordon Mifsud
9.00pm                 Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.30pm                 Divine Mercy

Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar 2014
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                 Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am                 Talba lil San Ġużepp
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am                 Bonġu mill-Għajn
9.30am                 Stejjer ta’ Dawn il-Gżejjer Kitba Mary Mejlaq. Taqra Dr Ann Marie Mizzi
10.00am               Paġni mill-Istorja ta’ Artna Antonella Grima
11.00am               Ġmiel in-Natura Jason Aloisio
11.30am               Iż-Żgħażagħ Jitkellmu Maria Xerri u grupp ta’ żgħażagħ
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm               Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm               Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm               Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm               Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne                                              Camilleri
1.00pm                Tiżwiqa Klassika Dr Silvio Camilleri
1.30pm                Rakkonti Natalina Vella
2.00pm                Soundtracks Melanie Cassar
3.00pm                Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm                Reċita tar-Rużarju Eileen Attard u Josette Sammut
3.45pm                Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm                Relax Paul Stellini
5.30pm                Rużarju mill-Knisja Parrokkjali
6.00pm                Quddiesa
6.30pm                Talba ta’ Qabel l-Irqad
6.33pm                Innu ta’ Filgħaxija
6.35pm                Avviżi tal-Parroċċa
6.45pm                Waqtiet mal-Kristofri (r)
6.50pm                Ħsieb tal-Ġurnata (r)
7.00pm                Żiffa Romantika Josephine Xuereb
8.00pm                Progessive Dance Manuel Cassar u Anthony Xuereb
9.00pm                Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.30pm                Divine Mercy

Is-Sibt 4 ta’ Jannar 2014
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                 Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am                 Bonġu mill-Għajn Shaun Formosa
11.00am               Għajn għal Għajn Eman Borg
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt Joe Galea u Ivan Portelli
1.00pm                 Lumen Fidei Dwar il-Papa Franġisku u l-ewwel enċiklika tiegħu Francesco Pio                              Attard
2.00pm                 Il-Milied Dun Mikiel Borg
3.00pm                 Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm                 Reċita tar-Rużarju Ġuża u Maria Galea
3.45pm                 Afternoon Drive Gino Cauchi
4.45pm                 Il-Liturġija tal-Ħadd Joe Rapa
5.30pm                 Rużarju
6.00pm                 Il-Quddiesa
7.00pm                 Mal-Kordi tal-Għannejja Charles Portelli
8.30pm                 Paniġierċi Marjani
9.00pm                 Divine Mercy

Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2014
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ – IL-WASLA TAS-SLATEN MAĠI F’BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM
6.30am                 Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’
6.35am                 Talba ta’ Filgħodu
6.40am                 Innu ta’ Filgħodu
6.45am                 Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am                 Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
7.00am                 Rużarju
7.30am                 Rużarju tal-Erwieħ
7.45am                 Mill-Kelma ta’ Alla
8.00am                 Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
10.00am               Il-Quddiesa tal-Epifanija tal-Mulej
11.00am               80’s and Beyond Charlene u Daphne Xuereb
12.00pm               Angelus
12.03pm               Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm               Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm               Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm               Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm               Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm               Il-Liturġija tal-Ħadd Joe Rapa (r)
1.00pm                 Il-Ħadd wara Nofsinhar minn Bethlehem f’Għajnsielem Josef Cutajar u                                        Charles Portelli
2.00pm                 Il-Ħadd Kumpanija Laurie Anne Camilleri, Josephine u Mary Xuereb.
Dan il-programm isir bil-kollaborazzjoni ta’ Radju Marija

3.00pm                 Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm                 Il-Ħadd Kumpanija jkompli
5.00pm                 Quddiesa
5.45pm                 PM Shift Miguel Refalo
7.00pm                 Sunday Buzz Daniel Said
8.30pm                 Għeluq tal-Iskeda tal-Milied

Bullettin 29 ta’ Dicembru 2013

SEJĦA SPEĊJALI U UNIKA
(Miċ-ċirkulari ta’ Mons. Isqof)
F’Ottubru 2014 il-Q.T. il-Papa Franġisku se jsejjaħ Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet biex jiddiskuti l-isfidi pastorali li jolqtu l-familja. Bi tħejjija għas-Sinodu, il-Papa xtaq li l-Insara kollha jsemmu d-diffikultajiet tagħhom u jagħtu l-ideat tagħhom fuq is-sitwazzjoni tal-familja u kif il-Knisja tista’ tkun ta’ għajnuna. Għal dan il-għan tħejja kwestjonarju li qed jitqassam fid-djar kollha ta’ Malta. Jinsab ukoll fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.
Nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd (Kunsilli Pastorali Parrokkjali, Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi u individwi) biex twieġbu dan il-kwestjonarju. Jista’ jkun li tħossu li xi mistoqsijiet huma ftit tqal. Jekk ikollkom diffikultà, aqbżuha u għaddu għal mistoqsija oħra.
Il-kwestjonarju mimli jitqiegħed f’kaxxa li tħejjiet apposta fil-knisja. Min jista’ jimlieh minn fuq il-websajt ikun qed iħaffef ix-xogħol lill-Istitut ta’ Riċerka Discern fil-ħidma tiegħu biex jiġbor ir-rapport tat-tweġibiet. Dan ir-rapport se jintbagħat lis-Santa Sede bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir fuq l-istess suġġett f’Ottubru li ġej. It-tweġibiet iridu jaslu sal-aħħar ta’ Diċembru.
NOTA: Fil-Knisja Arċipretali l-kaxxa qeda quddiem is-Siġra tal-Karità.

IS-SIĠRA TAL-KARITA’ TKOMPLI Infakkru li mas-siġra tal-Milied tal-knisja ssibu karti biex tagħtu oġġetti għall-karita’. Komplu agħtu mill-qalb anke offerti ta’ flus fil-kaxxa li hemm fejn din is-siġra. Qed niġbru wkoll kartolini u bolol użati.

TQASSIM TAL-KALENDARJU PARROKKJALI
qed jaslilkom il-kalendarju parrokkjali. Fih informazzjoni utli ħafna għal matul is-sena kollha flimkien ma’ kwotazzjonijiet mill-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium ta’ Papa Franġisku u ritratti sbieħ tal-knisja arċipretali waqt il-bini tagħha.

GRAZZI mill-qalb:
Ewro Collection għax-xahar ta’ Diċembru: €528.71.

KWARANTURI MQADDSA
• It-Tnejn 30 ta’ Diċembru jibdew il-jiem tal-Kwaranturi Mqaddsa permezz tal-quddiesa tal-10am. Wara l-quddiesa jkollna l-Adorazzjoni Ewkaristika sal-ħin tal-5pm.
• It-Tlieta 31 ta’ Diċembru huwa l-aħħar jum ta’ din is-sena 2012. L-Adorazzjoni Ewkaristika tibda wara l-quddiesa tad-9am. F’din il-ġurnata rroddu ħajr lil Alla ta’ dak kollu li għamel magħna matul din is-sena li għaddiet minn fuqna. Fis-6.30pm ngħidu r-rużarju fil-knisja u wara quddiesa solenni fis-7.00pm li fiha jitkanta t-Te Deum bħala radd ta’ ħajr lil Alla. Fit-8.00pm jibda lejl ta’ talb animat li jkompli sejjer sal-11.00pm. Fil-11pm ikollna l-aħħar quddiesa tas-sena. Wara niltaqgħu fiċ-Ċentru Parrokkjali nistennew il-bidu tas-Sena l-Ġdida 2013, nawguraw lil xulxin u nieħdu xi ħaġa tajba flimkien ukoll.
• L-Erbgħa l-1 ta’ Jannar 2014, l-Adorazzjoni Ewkaristika tibda wara l-quddiesa tal-10am. Filgħaxija fit-3.30pm rużarju u fl-4pm ikollna Konċelebrazzjoni Solenni ta’ għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa bis-sehem tal-Orkestra u wara l-purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Inżejnu l-galleriji minn fejn tgħaddi l-purċissjoni. Kif il-purċissjoni tidħol lura fil-Knisja, ikollna Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Il-funzjoni kollha tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR 
Nhar il-Ġimgħa li ġejja 3 ta’ Jannar tkun l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Ikollna l-adorazzjoni fil-knisja parrokkjali minn wara l-quddiesa tad-9 am. Is-Sibt 4 ta’ Jannar ikollna l-quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4pm u l-adorazzjoni ta’ Ġesu Ewkaristija tibqa’ sejra sad-9 pm.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI
Biex inkomplu noffru kontribut siewi lill-parroċċa kollha u aktar, iċ-Ċentru Parrokkjali ser jibda joffri lezzjonijiet taż-żfin mis-Central Academy of Dance kif ukoll kors għal-liċenzja tas-sewqan ta’ bċejjeċ tal-baħar mill-Malta Sailing Academy. Aktar informazzjoni mill-uffiċċju parrokkjali – 21554615.

RADJU LAURETANA FLIMKIEN MAL-PARROĊĊA
qed jorganizzaw l-ikla tal-Milied it-Tnejn 30 ta’ Diċembru fis-7pm fis-Sala tal-Eldorado restaurant. L-ikla tkun buffet. Menu u biljetti (€20) minn Radju Lauretana u mid-Dar Parrokkjali.

LOTTERIJA B’RISQ IL-LAMPIER TAL-KORSIJA
Bħalissa l-emigranti Għajnselmiżi tal-Amerika u l-Kanada qed jiġbru l-fondi biex jinxtara lampier sabiħ għall-korsija tal-knisja tagħna. Int tista’ tgħin billi tieħu sehem f’lotterija f’sett pasturi tassew sbieħ. Biljetti mid-Dar Parrokkjali u minn Radju Lauretana. Prezz: €1 = 1 biljett, €2 = 3 biljetti u €5 = 10 biljetti. Grazzi lil min diġa’ għen.

RADJU LAURETANA – L-ISKEDA TINTEMM BIL-KBIR
Tkompli l-iskeda speċjali tal-Milied fuq Radju Lauretana. Mal-bullettin qed titqassam l-iskeda tar-raba’ u l-aħħar ġimgħa ta’ xandir. Mit-2 sal-5 ta’ Jannar 2014 segwu l-programmi speċjali b’kollegamenti kontinwi mal-mixja tat-Tliet Slaten Maġi minn Tolfa, mill-Belt tal-Vatikan, it-tluq mill-ajruport ta’ Ruma, il-wasla f’Malta u l-mixja mill-Mellieħa għal Bethlehem f’Għajnsielem.

L-Arċipriet
flimkien mas-Saċerdoti tal-Parroċċa
u l-Kunsill Parrokkjali,
jawguraw lil kulħadd
Is-Sena t-Tajba
mimlija paċi, saħħa u mħabba!

Skeda Radju Lauretana Milied 2013 – It-Tielet Ġimgħa

Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru 2013
It-TMIEN JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Mill-Kelma ta’ Alla
8.00am Bonġu mill-Għajn
10.00am Il-Quddiesa tat-Tmien Jum tan-Novena tal-Milied
11.00am 80’s and Beyond
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija
12.30pm Il-Liturġija tal-Ħadd
1.00pm Il-Ħadd wara Nofsinhar minn Bethlehem f’Għajnsielem
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm Sunday Playlist minn Bethlehem f’Għajnsielem
5.00pm Quddiesa
5.45pm PM Shift
7.00pm Sunday Buzz
8.30pm Fil-Ġranet tal-Milied
9.00pm Fommi Jxandar it-Tifħir Tiegħek
10.00pm Divine Mercy

IT-TNEJN 23 TA’ DIĊEMBRU 2013
ID-DISA’ U L-AĦĦAR JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn
10.00am Kelma bejn Tnejn
11.30am Tlaqqiegħa
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda
1.00pm Mad-Dinja tal-Baned
2.00pm Il-Fqajjar ta’ Assisi
2.30pm Mill-Ġżira tat-Tliet Għoljiet
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Is-Saħħa l-Ewwel
4.30pm Mill-Kanzunetta Maltija
5.30pm Ir-Rużarju mill-Knisja
6.00pm Il-Quddiesa tal-Aħħar Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Mal-Kolp tal-Katuba
8.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.00pm Divine Mercy

IT-TLIETA 24 TA’ DIĊEMBRU 2013
LEJLET IL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn
10.00am Mil-Leġjun ta’ Marija
10.30am Għand in-Nutar
11.00am Aneddoti
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda
1.00pm Sinjali u Simboli tal-Liturġija
1.30pm Feature tal-Milied
2.00pm Mużika ta’ Kull Żmien
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Il-Presepju Tiegħi – Għaqda Ħbieb tal-Presepju Sezzjoni Għajnsielem
5.00pm Kultura Arti Storja
5.30pm Ir-Rużarju
6.00pm Id-Dimostrazzjoni tal-Bambin Ġesu’
7.00pm Il-Programm tat-Tfal u l-Istudenti mill-Knisja Arċipretali
8.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9,00pm Il-Feature tl-Milied tal-Kav Joe M Attard
11.30pm It-Talb tas-Salmi mill-Knisja
11.45pm Il-Priedka Tradizzjonali tat-Tifel
12.00am Il-Quddiesa tal-Lejl tal-Milied
1.30am Il-Lejl tal-Milied

L-ERBGĦA 25 ta’ Diċembru 2013
JUM IL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
8.00am Angelus
8.03am Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
10.00am Il-Quddiesa tal-Milied
11.00am Bonġu mill-Għajn Edizzjoni Speċjali
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda
1.00pm Mil-Librerija Tiegħi Edizzjoni Speċjali
2.30pm Il-Kartelluni tal-Kristofri
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm Minn Bethlehem f’Għajnsielem f’Jum il-Milied
5.00pm Quddiesa
6.00pm Minn Bethlehem f’Għajnsielem f’Jum il-Milied
7.30pm Il-Feature tal-Milied 2013
10.00pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
10.30pm Divine Mercy

Il-Ħamis 26 ta’ Diċembru 2013
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn
10.00am Mill-Iskola Primarja Tagħna
10.30am Mir-Rivista Għajnsielem
11.00am Lil Hinn mill-Għajn
12.00pm Angelus
12.03pm L-ISTRINA 2013 Xandira Diretta
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm L-ISTRINA 2013 Xandira Diretta
5.30pm Rużarju mill-Knisja
6.00pm Quddiesa
6.30pm L-ISTRINA 2013 Xandira Diretta
7.30pm Illejla Country
9.00pm L-ISTRINA 2013 Xandira Diretta
11.00pm Divine Mercy

Il-Ġimgħa 27 ta’ Diċembru 2013
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn
9.30am Stejjer ta’ Dawn il-Gżejjer
10.00am Paġni mill-Istorja ta’ Artna
10.30am Twemmin u Twettiq
11.00am Ġmiel in-Natura
11.30am Iż-Żgħażagħ Jitkellmu
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda
1.00pm Tiżwiqa Klassika
1.30pm Rakkonti
2.00pm Soundtracks
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Relax
5.30pm Rużarju mill-Knisja Parrokkjali
6.00pm Quddiesa
6.30pm Talba ta’ Qabel l-Irqad
6.33pm Innu ta’ Filgħaxija
6.35pm Avviżi tal-Parroċċa
6.45pm Waqtiet mal-Kristofri (r)
6.50pm Ħsieb tal-Ġurnata (r)
7.00pm Żiffa Romantika
8.00pm Progessive Dance
9.00pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.30pm Divine Mercy

Is-Sibt 28 ta’ Diċembru 2013
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn
10.30am Madwar l-Aħbar
11.00am Għajn għal Għajn
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt
1.00pm Lumen Fidei Dwar il-Papa Franġisku u l-ewwel enċiklika tiegħu
2.00pm Il-Milied
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju
3.45pm Afternoon Drive
4.45pm Il-Liturġija tal-Ħadd
5.30pm Rużarju
6.00pm Il-Quddiesa
7.00pm Mal-Kordi tal-Għannejja
8.30pm Paniġierċi Marjani
9.00pm Divine Mercy

 

Bullettin 20 ta’ Diċembru 2013

IN-NOVENA TAL-MILIED TASAL FIT-TMIEM

It-tema tan-novena ta’ din is-sena hija

“Il-Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1,14).

  • Is-Sibt 21 ta’ Diċembru fis-6pm. Imexxi l-Kan Joe Cardona. Suġġett: Id-Don tal-Ġustizzja u s-Solidarjeta’.
  • Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru fl-10am. Iqaddes Fr Joseph Farrugia. Suġġett: Id-Don tal-Familja.
  • It-Tnejn 23 ta’ Diċembru fis-6pm. Iqaddes l-Arċipriet Frankie Bajada. Suġġett: Id-Don tas-Sagramenti. Isir it-tberik tal-Bambini.

LELJET IL-MILIED It-Tlieta 24 ta’ Diċembru
Fis-6pm niltaqgħu lkoll flimkien kbar u żgħar f’Bethlehem f’Għajnsielem biex minn hemm nagħtu bidu għad-dimostrazzjoni tal-Bambin Ġesu’ organizzata mis-Soċjeta’ tal-Museum. Tieħu sehem il-Banda San Ġużepp. Id-dimostrazzjoni tgħaddi mit-toroq ewlenin u wara li l-istatwa ta’ Ġesu’ Bambin tidħol il-knisja, ikollna programm sabiħ imtella’ mit-tfal u l-istudenti li jattendu l-oqsma tal-Museum tar-raħal tagħna.

Fil-11.30pm niltaqgħu fil-knisja għat-talb tas-Salmi, il-priedka tat-tifel li din is-sena ser issir minn Lorenzo Atzori u għanjiet tal-Milied mill-Kor Lauretana u Virgo. F’12am Konċelebrazzjoni Solenni tal-Lejl tal-Milied.

Il-purċissjoni u l-funzjoni tal-Lejl tal-Milied jixxandru dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

NHAR IL-MILIED L-Erbgħa 25 ta’ Diċembru
Il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Diċembru
Serata tal-Milied fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7pm. Ikollna kant, żfin u farsa.

It-Tnejn 23 u t-Tlieta 24 ta’ Diċembru jkollna l-qrar fil-knisja mill-5pm ‘il quddiem.

ŻJARA TA’ FATHER CHRISTMAS
Din is-sena l-Għaqda tal-Armar ser terġa’ torganizza t-tqassim tar-rigali minn Santa Claus lejlet il-Milied. Min jixtieq li Santa Claus iżur id-dar tiegħu lejlet il-Milied huwa mitlub jiġbor formula minn Radju Lauretana. L-applikazzjoni mimlija u donazzjoni ta’ €7 għandhom jiġu rritornati fl-envelope f’Radju Lauretana stess. Jekk familja jkollna żewġ ulied jew aktar, id-donazzjoni xorta tkun ta’ €7.

QUDDIESA F’BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM għall-voluntiera kollha t-Tnejn 23 ta’ Diċembru fit-8pm f’Ta’ Passi.

SIĠRA TAL-KARITA’
Inkomplu ngħinu. Nieħdu karta mis-siġra. Fuqha jkun hemm miktub oġġett biex jinxtara u jitpoġġa taħt is-siġra. Dawn l-oġġetti jingħataw għall-karita’. Inkunu ġenerużi.

RADJU LAURETANA
Komplu segwu l-programmi u x-xandiriet f’din l-iskeda. Mal-bullettin qed titqassam l-iskeda tat-tielet ġimgħa ta’ xandir. Il-frekwenza hija 89.3FM jew www.radjulauretana.com.

RADJULAURETANA FLIMKIEN MAL-PARROĊĊA qed jorganizzaw l-ikla tal-Milied nhar it-Tnejn 30 ta’ Diċembru fis-7pm fis-Sala tal-Eldorado restaurant. L-ikla tkun buffet. Menu u biljetti (€20) minn Radju Lauretana u mid-Dar Parrokkjali.

LOTTERIJA B’RISQ IL-LAMPIER TAL-KORSIJA
L-emigranti Għajnselmiżi tal-Amerika u l-Kanada qed jiġbru l-fondi biex ikun jista’ jinxtara lampier sabiħ għall-korsija tal-knisja tagħna. Aħna nistgħu ngħinu billi nieħdu sehem f’lotterija fi presepju tassew artistiku ta’ sittax-il biċċa mibgħut lilna mill-Familja Spiteri minn ġewwa l-Amerika. Biljetti jinkisbu mid-Dar Parrokkjali jew minn Radju Lauretana. Prezz: €1 = 1 biljett, €2 = 3 biljetti u €5 = 10 biljetti.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI
It-talb għall-qdusija tal-Persuni Kkonsagrati ser isir nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru fil-Knisja Parrokkjali tal-Munxar mis-6.30pm sat-8.30pm. Trasport fis-6pm.

HIGH TEA Nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru ser isir High Tea fiċ-Ċentru Parrokjali fis-7.30pm b’risq l-istess ċentru. Kulħadd imħeġġeġ jattendi.

GRAZZI
Ġabra għas-seminarju €270 li saret b’inizjattiva ta’ Ismelia Sciberras.
Ġabra festa bieb bieb 2310.48 u US$200. Total €2458.48. Grazzi mill-qalb lil kulħadd.

IKLA TAL-FUTBOL
Infakkru li l-Kumitat ta’ Għajnsielem FC ser jagħmel l-ikla tal-Milied is-Sibt 28 ta’ Diċembru fil-lukanda Grand fis-7.30pm. Biljetti mill-membri tal-kumitat jew mill-Bar tal-Każin. Tistgħu ukoll takkwistaw kalendarju għas-sena 2014 mingħand il-membri tal-kumitat.

OFFERTA ZEJT SAGRAMENT
Il-Familja Zerafa toffri €50 għaż-żejt tas-Sagrament b’suffraġju ta’ Ġanni u Maria Zerafa, Stella, Andrew u Salvinu Zerafa.

ĦARĠA PRESEPJI
L-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Għawdex – Sezzjoni Għajnsielem ser torganizza ħarġa biex naraw il-Presepji f’Għawdex u oħra f’Malta. Il-ħarġa f’Għawdex ser tkun it-Tnejn 23 ta’ Diċembru. Tluq mill-pjazza fl-4.30pm. Prezz €5. Il-ħarġa għal Malta biex naraw il-presepji ser isir il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar 2014. Tluq mal-vapur tal-3.45pm. Prezz €7. Biljetti jinkisbu minn Radju Lauretana.

KWESTJONARJU
Il-Konferenza Episkopali Maltija qassmet kopji tal-Kwestjonarju li ntbagħat mill-Vatikan bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet 2014 fid- djar ta’ Malta u Għawdex. Il-kwestjonarju qiegħed ukoll online, kemm fuq il-websajt tal-Arcisjocesi ta’ Malta kif ukoll dik ta’ Għawdex. Fil-knisja tagħna, ħdejn is-siġra tal-karità tħejjiet kaxxa apposta fejn tkunu tistgħu titfgħu l-kwestjonarju mimli.

ILQA’ FI ĦDANEK
Missier Qaddis ilqa’ fi ħdanek lir-ruħ għażiża ta’ Paulette Abela li kienet toqgħod fil-parroċċa tagħna u li sejjaħtilha għal għandek fl-eta’ ta’ 79 sena.
Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

L-Arċipriet flimkien mas-saċerdoti tal-Parroċċa u l-Kunsill Parrokkjali jawguraw lilek u l-familja kollha tiegħek
Milied Qaddis u Sabiħ mimli bil-Paċi tal-Mulej.

 

Bullettin 13 ta’ Diċembru 2013

IN-NOVENA TAL-MILIED
Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru nagħtu bidu għan-novena tal-Milied. Ejjew nippreparaw ruħna għall-festa tal-Milied. Ma ninħlewx fuq il-preparamenti ta’ barra iżda niffukaw fuq il-preparazzjoni spiritwali. Nattendu lkoll kbar u żgħar għan-novena. Fil-knisja fil-korsija l-bankijiet ta’ quddiem ikunu riservati għat-tfal tal-primarja. It-tfal joqogħdu ħdejn il-katekisti tagħhom. Importanti li jkollna imġiba tajba. Kull ġurnata tan-novena t-tfal jingħataw sticker. Min fl-aħħar tan-novena jkollu disa’ stickers, ser ikun jista’ jattendi għal ħarġa speċjali li ser torganizza l-parroċċa. In-Novena hija mibnija fuq il-Pjan Pastorali 2013 – 2015. It-tema hija “Il-Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1,14).

Programm:
Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru fl-10am. Imexxi Fr Joseph Farrugia. Suġġett: Id-Don tal-Ħajja.

It-Tnejn 16 ta’ Diċembru fis-6pm. Iqaddes Fr Chris Farrugia OFM. Suġġett: Id-Don tal-Maħfra.

It-Tlieta 17 ta’ Diċembru fis-6pm. Imexxi Fr Chris Farrugia OFM. Suġġett: Id-Don tal-Ħbiberija ma’ Alla.

L-Erbgħa 18 ta’ Diċembru fis-6pm. Iqaddes Fr Chris Farrugia OFM. Suġġett: Id-Don tal-Imħabba.

Il-Ħamis 19 ta’ Diċembru fis-6pm. Iqaddes il-Kan Joe Cardona. Suġġett: Id-Don tal-Kelma Inkarnata.

Il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru fis-6pm. Iqaddes l-Arċipriet Frankie Bajada. Suġġett: Id-Don tal-Paċi.

Is-Sibt 21 ta’ Diċembru fis-6pm. Imexxi l-Kan Joe Cardona. Suġġett: Id-Don tal-Ġustizzja u s-Solidarjeta’.

Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru fl-10am. Iqaddes Fr Joseph Farrugia. Suġġett: Id-Don tal-Familja.

It-Tnejn 23 ta’ Diċembru fis-6pm. Iqaddes l-Arċipriet Frankie Bajada. Suġġett: Id-Don tas-Sagramenti. Isir it-tberik tal-Bambini.

Kull ġurnata ser tkun animata minn gruppi differenti fi ħdan il-parroċċa u kull jum ser ikun marbut ma’ għanja tal-Milied. In-novena qed issir mill-Parroċċa u l-Museum tas-Subien flimkien.

EWRO COLLECTION
Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa titulari 2014. Ngħinu kemm nistgħu. Fejn nistgħu nagħtu Ewro jew aktar.

QUDDIESA F’BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM
Ser issir quddiesa għall-voluntiera kollha t-Tnejn 23 ta’ Diċembru fit-8pm f’Ta’ Passi.

SIĠRA TAL-KARITA’
Bħal kull sena fil-knisja ser ikollna s-siġra tal-karita’. Mis-siġra tistgħu tieħdu karta. Fuqha jkun hemm miktub oġġett biex jinxtara u jitpoġġa taħt is-siġra. Dawn l-oġġetti jingħataw għall-karita’. M’hemmx għalfejn wieħed igeżwer l-oġġett f’karta jew wrapper. Inkunu ġenerużi ma’ min jeħtieġ l-għajnuna tagħna.

TOYS GĦAT-TFAL TAL-IMMIGRANTI
Bħala parti min-novena, nhar is-Sibt 21 ta’ Diċembru ser niġbru toys biex jitqassmu lit-tfal tal-immigranti. Tistgħu ġġibu toys li ghadhom f’kundizzjoni tajba matul il-ġranet tan-novena u tħalluhom ukoll fejn is-Siġra tal-Karità

RADJU LAURETANA Grazzi li qegħdin issegwu l-programmi tagħna. Mal-bullettin qed titqassam l-iskeda tat-tieni ġimgħa ta’ xandir.

RADJULAURETANA FLIMKIEN MAL-PARROĊĊA ser jorganizzaw l-ikla tal-Milied nhar it-Tnejn 30 ta’ Diċembru fis-7pm fis-Sala tal-Eldorado restaurant. L-ikla tkun buffet. Menu minn Radjulauretana u mid-Dar Parrokkjali.

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-AKKOLITAT
Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru, Mons. Isqof Mario Grech ser jagħti l-ministeru tal-akkolitat lis-Seminaristi Joseph Attard miż-Żebbug u Mario Curmi mix-Xagħra waqt il-quddiesa tal-5pm. Nattendu għal din il-quddiesa u flimkien nitolbu għal aktar vokazzjonijiet fil-knisja u fil-parroċċa tagħna.

SERATA TAL-MILIED 
Din ser issir fis-sala taċ-Ċentru Parrokkjali l-Ġimgħa 27 ta’ Diċembru fis-7pm. Ser ikollna programm sabiħ u mżewwaq b’kant, żfin u farsa.

SIĠRA TAL-MILIED DIFFERENTI
Fuq iz-zuntier tal-knisja tagħna tistgħu taraw siġra sabiħa tal-Milied magħmula minn flixken tal-plastik tal-ilma mżejna bi dwal sbieħ. Grazzi lil Frankie Buttigieg tal-inizzjativa u ta’ din l-attrazzjoni partikolari.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA
Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa f’Lourdes Home l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

L-EWWEL ĠABRA GĦALL-FESTA
L-envelopes li tqassmu għall-ewwel ġabra bieb bieb għall-festa tas-sena d-dieħla 2014 qed ikomplu jinġabru mill-voluntiera tal-parroċċa. INKUNU ĠENERUŻI BĦAL DEJJEM. Tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom fil-ferta tal-quddies jew tħalluha fil-letterbox tad-dar parrokkjali. GRAZZI MILL-QALB LIL KULĦADD tal-għotjiet tagħkom.

Ikla tal-Milied mill-Każin tal-Banda
Il-Banda San Gużepp ser torganizza l-ikla annwali tal-Milied nhar is-Sibt 21 ta’ Diċembru mis-7.00pm ‘il quddiem fis-sala l-ġdida tal-każin. Il-prezz huwa ta’ 18-il Ewro u jinkludi 3-course meal u deżerta. Ibbukjaw kmieni għaliex il-postijiet huma ferm limitati. Biljetti mill-bar tal-każin. Għal aktar informazzjoni ċemplu 99459426.

TIĠDID TA’ ABBONAMENTI
Bħalissa huwa ż-żmien li ħafna rivisti jsejħu għat-tiġdid tal-abbonamenti. Qari spiritwali tajjeb jagħmel ħafna ġid fil-familji tagħna. Nabbonaw f’xi rivista tajba ta’ natura spiritwali.

ĦAJJA ĠDIDA FI KRISTU!

Il-Motto tal-Parroċċa tagħna għal din is-sena pastorali. Nitħeġġu fl-għaqda tagħna ma’ Kristu permezz tas-smiegħ tal-Kelma t’Alla u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti.  InħalluH jimlielna lil qalbna u jagħtina l-ferħ tiegħu.

Ejja Mulej Ġesù! Idħol f’moħħna u f’qalbna!

Radju Lauretana Skeda Milied It-Tieni Ġimgħa

Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru 2013
L-EWWEL JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Mill-Kelma ta’ Alla
8.00am Bonġu mill-Għajn. Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
10.00am Il-Quddiesa tal-Ewwel Jum tan-Novena tal-Milied
11.00am 80’s and Beyond Charlene u Daphne Xuereb
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm Il-Liturġija tal-Ħadd Joe Rapa (r)
1.00pm Il-Ħadd wara Nofsinhar minn Bethlehem f’Għajnsielem Josef Cutajar u Charles Portelli
2.00pm Il-Ħadd Kumpanija Lelio Spiteri, Josephine u Mary Xuereb. Dan il-programm isir bil- kollaborazzjoni ta’ Radju Marija
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Il-Ħadd Kumpanija jkompli
5.00pm Quddiesa
5.45pm PM Shift Miguel Refalo
7.00pm Sunday Buzz Daniel Said
8.30pm Fommi Jxandar it-Tifħir Tiegħek Joe Mejlak
9.30pm Inawgurazzjoni ta’ Bethlehem f’Għajnsielem 2013 (r)
11.00pm Divine Mercy

It-Tnejn 16 ta’ Diċembru 2013
IT-TIENI JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn. Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
10.00am Kelma bejn Tnejn Mary Scicluna
11.30am Tlaqqiegħa Susan Cassar u Mary Anne Refalo
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm Elena Bint l-Imperatur Kostantinu XII Maqlub mit-Taljan minn ĠM Paris OP. Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm Mad-Dinja tal-Baned Daniel Vella
2.00pm Il-Fqajjar ta’ Assisi Produzzjoni Komunita’ Patrijiet Franġiskani Għajnsielem
2.30pm Mill-Ġżira tat-Tliet Għoljiet Produzzjoni Joe Brincat u Roderick Busuttil (r)
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju Lina Galea
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Is-Saħħa l-Ewwel Antonella Grima titkellem ma’ Nicole Zerafa
4.30pm Mill-Kanzunetta Maltija Charles Portelli
5.30pm Ir-Rużarju mill-Knisja
6.00pm Il-Quddiesa tat-Tieni Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Mal-Kolp tal-Katuba Joe Galea u Ivan Portelli
8.30pm Elena (r)
9.00pm Divine Mercy

It-Tlieta 17 ta’ Diċembru 2013
IT-TIELET JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn. Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
10.00am Mil-Leġjun ta’ Marija Frances Azzopardi u Dessie Falzon
10.30am Għand in-Nutar Dr Ann Marie Mizzi
11.00am Aneddoti Frances Cauchi
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm Elena Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm Feature tal-Milied
2.00pm Mużika ta’ Kull Żmien Charles Portelli
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm Reċita tar-Rużarju Maria Galea u Mary Scicluna
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Il-Presepju Tiegħi – Għaqda Ħbieb tal-Presepju Sezzjoni Għajnsielem
5.00pm Kultura Arti Storja Dr Ray Bondin
5.30pm Ir-Rużarju mill-Knisja
6.00pm Il-Quddiesa tat-Tielet Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Twemmin u Twettiq Dun Samuel Grech
7.30pm Lumen Christi Francesco Pio Attard
8.30pm Elena (r)
9.00pm Divine Mercy

L-Erbgħa 18 ta’ Diċembru 2013
IR-RABA’ JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn. Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
9.30am Sinjali u Simboli fil-Liturġija Josephine Xuereb
10.00am Leħen l-Azzjoni Kattolika Rita Said, Margaret Sultana, Rita Xuereb
10.30am Il-Gran Mastri Laurie Anne Camilleri
11.00am Mill-Ġimgħa Museumina 2013
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm Fil-Ġranet tal-Milied
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm Reċita tar-Rużarju Carmen Rapa u Rose Zammit
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Eduka Rose Portelli
4.30pm Nixxiegħa ta’ Sliem Bejnietna Membri Museum Subien Għajnsielem
5.30pm Ir-Rużarju mill-Knisja
6.00pm Il-Quddiesa tar-Raba’ Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Illejla Country Charles Portelli
8.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.00pm Divine Mercy

Il-Ħamis 19 ta’ Diċembru 2013
Il-ĦAMES JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
10.00am Mill-Iskola Primarja Tagħna Sylvana Agius
10.30am Mir-Rivista Għajnsielem Lorietta Buttigieg
11.00am Lil Hinn mill-Għajn Tony Galea
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm Mil-Librerija Tiegħi Maestro Andrew Coleiro
2.30pm Il-Kartelluni tal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm Reċita tar-Rużarju Membri Irġiel Leġjun ta’ Marija Għajnsielem
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Ilħna tal-Milied Produzzjoni Joe Brincat
4.30pm Black and White Magazine Produzzjoni Għajnsielem FC
5.30pm Rużarju mill-Knisja Parrokkjali
6.00pm Il-Quddiesa tal-Ħames Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Good Times Bad Times Frances Busuttil
8.00pm OttoNoveTre Gordon Mifsud
9.00pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.30pm Divine Mercy

Il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru 2013
IS-SITT JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
6.57am Talba lil San Ġużepp
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
9.30am Stejjer ta’ Dawn il-Gżejjer Kitba Mary Mejlaq. Taqra Dr Ann Marie Mizzi
10.00am Paġni mill-Istorja ta’ Artna Antonella Grima
11.00am Ġmiel in-Natura Jason Aloisio
11.30am Iż-Żgħażagħ Jitkellmu Maria Xerri u grupp ta’ żgħażagħ
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Tieqa fuq in-Natura ta’ Madwarna Kitba Jason Aloisio. Produzzjoni Joe Brincat
12.20pm Ħsibijiet ta’ Dun Pawl Camilleri Taqra Laurie Anne Camilleri
12.25pm Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Anne Camilleri
12.26pm Għalenija Nitolbu bil-Poeżija Ines Ciancio
12.30pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda Kitba ta’ Liliana Risiott Taqra Laurie Anne Camilleri
1.00pm Tiżwiqa Klassika Dr Silvio Camilleri
1.30pm Rakkonti Natalina Vella
2.00pm Soundtracks Melanie Cassar
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina Laurie Anne Camilleri
3.15pm Reċita tar-Rużarju Eileen Attard u Josette Sammut
3.45pm Canti Lauretani Innijiet Marjani minn Loreto
4.00pm Relax Paul Stellini
5.30pm Rużarju mill-Knisja Parrokkjali
6.00pm Il-Quddiesa tas-Sitt Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Żiffa Romantika Josephine Xuereb
8.00pm Progessive Dance Manuel Cassar u Anthony Xuereb
9.00pm Il-Prinċep tal-Warda Bajda (r)
9.30pm Divine Mercy

Is-Sibt 21 ta’ Diċembru 2013
IS-SEBA’ JUM TAN-NOVENA TAL-MILIED
6.30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’
6.35am Talba ta’ Filgħodu
6.40am Innu ta’ Filgħodu
6.45am Waqtiet mal-Kristofri L-Għaqda tal-Kristofri
6.50am Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg
7.00am Rużarju
7.30am Rużarju tal-Erwieħ
7.45am Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali
8.15am Bonġu mill-Għajn Shaun Formosa Jinkludi n-Novena lil Ġesu’ Bambin u preparazzjoni għall-festa tal-Milied ma’ Mary Xuereb
10.30am Madwar l-Aħbar Dr Joe Mifsud
11.00am Għajn għal Għajn Eman Borg
12.00pm Angelus
12.03pm Avviżi tal-Parroċċa
12.15pm Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt Joe Galea u Ivan Portelli
1.00pm Lumen Fidei Dwar il-Papa Franġisku u l-ewwel enċiklika tiegħu Francesco Pio Attard
2.00pm Il-Milied Dun Mikiel Borg
3.00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3.15pm Reċita tar-Rużarju Ġuża u Maria Galea
3.45pm Afternoon Drive Gino Cauchi
4.45pm Il-Liturġija tal-Ħadd Joe Rapa
5.30pm Rużarju
6.00pm Il-Quddiesa tas-Seba’ Jum tan-Novena tal-Milied
7.00pm Mal-Kordi tal-Għannejja Charles Portelli
8.30pm Paniġierċi Marjani
9.00pm Divine Mercy

Bullettin 6 ta’ Diċembru 2013

TALBA LILL-MADONNA TA’ LORETU
O Verġni Mqaddsa Marija Santissima ta’ Loretu, li b’għożża kbira kont tħobb dik id-Dar fejn inkarna u sar bniedem l-Iben ta’ Alla, fejn l-anġlu ħabbarlek li kellek issir Omm l-istess Ġesu’ Kristu; nitolbuk tnissel fina dawk il-virtujiet li Int fihom tħarriġt f’din id-Dar Imqaddsa, l-umilta’, l-orazzjoni u s-sottomissjoni għall-volonta’ ta’ Alla, fl-Imħabba Tiegħu u tal-proxxmu, sabiex togħġob lill-istess Ġesu’ Ibnek u b’din l-imitazzjoni mmorru nfaħħruk quddiem ix-xbieha tiegħek Imqaddsa. Ammen.

GRAZZI MADONNA TA’ LORETO
Nhar it-Tlieta 10 ta’ Diċembru, nixtieq inrodd ħajr magħkom lil Alla u lil Ommna Marija ta’ Loreto għal tant grazzji li tawni biex stajt naqdi dmiri bħala ragħaj spiritwali ta’ din il-Parroċċa tul dawn is-seba’ snin flimkien. Nitlobkom tkomplu titolbu għalija biex nagħraf nagħti dak li hu tassew bżonnjuż għall-ġid ta’ kull parruċċan ta’ Għajnsielem.
Niżgurakom li ser nibqa’ naħdem kif dejjem ħdimt b’sens ta’ lealta’ lejn il-Knisja, lejn il-liġi ta’ Alla u l-ġid tal-parroċċa f’ubbidjenza sħiħa lejn dak li jitolbu minni s-superjuri tiegħi. Grazzi kbira mill-qalb lil dawk kollha li jikkollaboraw miegħi u jgħinu f’tant oqsma tal-ħidma pastorali fil-parroċċa. Tkunu mberkin.
L-Arċipriet Dun Frankie Bajada.

FESTA TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI
Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru qed niċċelebraw il-festa ta’ Marija mnissla mingħajr ħtija. Bħal kull sena nagħmlu pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Qala. Tluq fis-7.30am. Ikollna quddiesa hemmhekk fit-8a.m.

RADJU LAURETANA
L-iskeda tal-Milied ta’ Radju Lauretana tibda l-Ħadd 8 ta’ Diċembru festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Mal-bullettin qed titqassam l-iskeda tat-tieni ġimgħa ta’ xandir. Segwuna fuq 89.3FM u www.radjulauretana.com. Grazzi lill-voluntiera kollha li qed jgħinu biex iwasslu fi djarna daqstant programmi sbieħ.

GRAZZI lil dawk li attendew u taw is-sehem tagħhom fil-Festa Familja fiċ-Ċentru Parrokkjali kif ukoll lil dawk li tawna l-ispot prizes.

FESTA LITURĠIKA TAL-MADONNA TA’ LORETO
It-Tnejn 9 ta’ Diċembru – Lejlet il-Festa
5.30pm Talb tas-Salmi fil-Knisja.
6.00pm Quddiesa
6.30pm Purċissjoni bl-Istatwa tal-Madonna s- Sewda fil-Knisja. Jiġi rreċitat ir-rużarju. Tieħu sehem il-Banda San Ġużepp u l- plejers ta’ Għajnsielem F.C. flimkien maż-żgħażagħ tal-armar. Tinxtegħel ukoll il-ħuġġieġa Lawretana fuq iz-zuntier.
9.00pm Festa della Venuta della Casa
Insegwu flimkien f’xandira diretta l-velja ta’ talb minn Loreto fuq Radju Lauretana. Din is-sena Radju Marija jingħaqad ma’ Radju Lauretana għal din ix-xandira speċjali. Ikollna l-kummentarju bil-Malti.
It-Tlieta 10 ta’ Diċembru – Festa Liturġika
11.00am Insegwu fuq Radju Lauretana l-quddiesa tal-festa minn ġewwa Loreto.
5.30pm Rużarju f’xandira diretta u esklussiva fuq Radju Lauretana minn ġewwa d-Dar tal- Madonna f’Loreto, liema rużarju jinstema’ wkoll fil-knisja. Minn Loreto jirreċita r- rużarju Patri Marcello Montanari, il- Gwardjan tal-Patrijiet Kapuċċini li jindokraw is-santwarju.
6.00pm Konċelebrazzjoni Solenni ta’ Jum il-Festa Imexxi l-Arċipriet f’għeluq is-seba’ sena mill-pussess tiegħu bħala ragħaj spiritwali tal-Komunita’ Parrokkjali tagħna. Tieħu sehem l-orkestra taħt id-direzzjoni ta’ Maestro Frankie Debono. Jinseġ il-Paniġierku Dun Lawrenz Zammit minn Ħal Qormi. Wara l-quddiesa jkollna Ċelebrazzjoni Ewkaristika.
Ir-rużarju u l-quddiesa jixxandru wkoll fuq Radju Marija.

SERATA TAL-MILIED Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fis-serata tal-milied fiċ-Ċentru Parrokkjali jimlew il-formla meħtieġa sat-13 ta’ Dicembru.

MILL-GĦAQDA TAL-ARMAR
Ikla b’risq l-armar tal-festa nhar it-12 ta’ Diċembru. Se jiġi organizzat it-tqassim tar-rigali minn Santa Claus lejlet il-Milied.

L-EWWEL ĠABRA GĦALL-FESTA
L-envelopes li tqassmu l-ġimgħa li għaddiet għall-ewwel ġabra bieb bieb għall-festa tas-sena d-dieħla 2014 qed jibdew jinġabru mill-voluntiera tal-parroċċa. INKUNU ĠENERUŻI BĦAL DEJJEM. Festa sabiħa titlob spejjeż kbar. Bl-għajnuna t’Alla u tal-Madonna u l-ġenerożita ta’ kulħadd nagħmlu festa dinjituża bi spejjeż moderati mingħajr infiq żejjed. GRAZZI MILL-QALB LIL KULĦADD.

ATTURI U USHERS BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM
Ser issir laqgħa għal dawk kollha li jixtiequ jagħtu sehemhom f’Bethlehem f’Għajnsielem bħala ushers u atturi l-Erbgħa 11 ta’ Diċembru fis-7.15pm fis-Sala tal-Każin tal-Banda. Nagħmlu appell u nħeġġukom biex kull min jista’ jattendi u nagħtu s-sehem tagħna. L-ispirtu ġenwin tal-Milied għandu jitfi kull spirtu ieħor.

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-AKKOLITAT
Nhar il-Ħadd li ġej 15 ta’ Diċembru, Mons. Isqof Mario Grech ser jagħti l-ministeru tal-akkolitat lis-Seminaristi Joseph Attard miż-Żebbug u Mario Curmi mix-Xagħra waqt il-quddiesa tal-5pm. Dawn is-seminaristi ser ikunu magħna wkoll il-Ħamis 12 ta’ Diċembru biex jitolbu magħna waqt l-adorazzjoni ta’ filgħaxija.

NOVENA TAL-MILIED Tibda l-Ħadd 15 ta’ Diċembru. Ninġabru lkoll kbar u żgħar għall-quddiesa tal-10am. Ejjew nagħmlu tħejjija spiritwali għal Milied sabiħ. It-tiżjin u t-tlellix ma jagħmilx sens jekk aħna nibqgħu bierda għall-miġja tal-Mulej Ġesu’.

MILL-KLABB TAL-FUTBOL Il-Kumitat ta’ Għajnsielem FC jixtieq javża li l-ikla tal-Milied ser issir is-Sibt 28 ta’ Diċembru fil-Grand Hotel fis-7.30pm. Biljetti mingħand il-membri tal-kumitat jew mill-Bar tal-każin. Aktar informazzjoni u biljetti ċemplu fuq 99880879. Inħeġġukom ukoll biex tikkontribwixxu aktar fl-iskema tal-proġett tal-grawnd.

ILQA’ FI ĦDANEK O Mulej ir-ruħ għażiża tal-qaddej tiegħek Nazzareno Vassallo mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għall-ħajja ta’ dejjem fid-29 ta’ Novembru fl-għomor ta’ 86 sena. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.