Bullettin 21 ta’ Novembru 2014

SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN TAL-ĦOLQIEN KOLLU … U TMINT IJIEM OĦRA NIBDEW L-AVVENT

Qegħdin fuq il-għatba ta’ sena liturġika oħra. F’dan it-tmiem il-ġimgħa nagħlqu s-sena liturġika bil-festa ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu.  Nistaqsu: nista’ ngħid li Kristu hu s-Sultan tiegħi? Fis-sens li tabilħaqq nimxi fuq dak li jgħidli u jitlob minni Hu? Il-ħajja tiegħi, kliemi, għemili – fejn jidher u fejn ma jidhirx – jixraq lil dan is-Sultan? Jew drajt nagħmel fattija? Mistoqsija li rridu nagħmluha kollha kemm aħna ħalli mbagħad mal-kant ta’ Ejja Fostna mill-Ħadd ta’ wara, nibdew tabilħaqq nistennew lil Kristu f’ħajjitna u “Ma’ Ommna Marija ninbnew f’Tempju qaddis fil-Mulej!”

Nhar il-Ħadd 29 ta’ Novembru fil-quddiesa tal-10am NIBDEW L-AVVENT FLIMKIEN: kulħadd, tfal u adoloxxenti, żgħażagħ, għarajjes, koppji, ġenituri u katekisti. Flimkien nibdew mal-Knisja nistennew lill-Mulej biex meta jiġi joħroġna miegħu biex inxandruH bil-ħajja tagħna.

NOTA FUQ IT-TIŻJIN TAL-MILIED: Naħsbu minn issa biex, it-tiżjin ma nagħmluhx kmieni żżejjed. Ma’ tmiem l-ewwel ġimgħa tal-Avvent biżżejjed… imbagħad inħalluh sal-festa tal-wasla tas-slaten maġi. Ma nitfux kollox mal-ewwel tas-sena.

BOROŻ u GĦOTJIEN GĦAS-SIĠRA TAL-MILIED ta’ quddiem il-Knisja. Kif rajtu diġa’ rmajna l-qafas ta’ din is-siġra. Dawk li ġabru l-boroż u l-għotjien huma mħeġġa jġibuhom jew il-knisja fil-kaxxa fejn il-qniepen jew iċ-Ċentru Parrokkjali biex nibdew naħdmuhom. Din is-sena s-siġra ser ikun fiha ‘il fuq minn 20elf dwal led. Kun parti minn din l-attrazzjoni nazzjonali inti wkoll. Ġib boroż tas-snacks u għotjien tal-plastic matt f’dawn il-ħmistax-il ġurnata li ġejjin.

FESTA KRISTU SULTAN – ĊELEBRAZZJONI DJOĊESANA

Fl-4.15pm Korteo, bis-sehem tas-saċerdoti u abbatini mill-parroċċi kollha, minn Pjazza Santu Wistin għal Pjazza San Franġisk

Fl-4.30pm Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u Barka Sagramentali quddiem is-seminarju.

F’kaz ta’ maltemp iċ-ċelebrazzjoni ssir fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija.

Ikollna trasport mill-pjazza fl-3.45pm.

Minħabba l-manifestazzjoni djoċesana li tibda fl-4.30pm minn Pjazza Santu Wistin ir-Rabat, għal-lum il-Ħadd il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.15pm.

QUDDIESA tal-FAMILJI

Il-quddiesa tal-10am tal-Ħadd 23 ta’ Novembru tkun animata mill-familji għall-familji. Inħeġġu lill-membri kollha tal-familja biex jieħdu sehem.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex nhar it-Tlieta 25 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għal-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

LAQGĦA TĦEJJIJA PELLEGRINAĠĠ PARROKKJALI

Dawk kollha li ser jissieħbu fil-pellegrinaġġ parrokkjali għal Loreto bejn is-6 u l-11 ta’ Dicembru, 63 b’kollox, ser ikollhom laqgħa ta’ tħejjija, it-Tnejn li ġej 24 ta’ Novembru fil-5pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

LAQGĦA GĦAL DAWK KOLLHA LI JAGĦTU S-SEHEM TAGĦHOM FIL-LITURĠIJA

Bħala parti mill-formazzjoni ta’ dawk li jagħtu s-sehem tagħhom fil-liturġija, ser issir laqgħa mportanti għalihom l-Erbgħa 26 ta’ Novembru, 2014 fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb ir-Rabat. Animaturi, letturi u kanturi huma mħeġġa jattendu.

LAQGĦA TAL-KUNSILL PARROKKJALI

Il-Laqgħa li jmiss tkun nhar il-Ġimgħa li ġejja 28 ta’ Novembru, 2014 fil-5pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

PONSJETTI U PJANTI …B’RISQ IĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

Matul din il-ġimgħa u ta’ wara ser ikollna għall-bejgħ ponsjetti tal-milied u pjanti għad-dar. Tistgħu tagħtu titwila matul il-ġimgħa filgħodu bejn id-9 u l-11 am u filgħaxija bejn il-5 u s-6pm.

THANKSGIVING PASTA NIGHT

Din ser tkun nhar is-Sibt 29 ta’ Novembru fiċ-Ċentru Parrokkjali. Okkażjoni sabiħa għall-familja kollha. Inkunu ngħinu l-attivitajiet taż-żgħażagħ tagħna u l-proġett tat-tisbiħ u ristrutturar taċ-Ċentru Parrokkjali. Biljetti mid-Dar Parrokkjali u mingħand l-isponsors.

FIĊ-ĊIMITERJU

Ikollna l-quddiesa f’nofsinhar nhar it-Tnejn u l-Erbgħa. Nhar il-Ġimgħa li ġejja, 28 ta’ Novembru  l-quddiesa tkun fis-7.30pm.

IL-PROĠETT TAS-SAGRISTIJI u L-ORGNI

Il-pjanti kollha tal-proġett tat-tkomplija tal-bini tas-sagristiji jinsabu għall-wiri fil-knisja. Dawn il-pjanti huma approvati mill-Mepa (Permess PA/00449/14). Bil-għajnuna tiegħek inkomplu nibnu u nlestu l-Knisja Parrokkjali tagħna.

Issieħeb ma’ ħafna oħrajn fl-iskema ta’ ġbir ta’ fondi għal dan il-proġett.

Dalwaqt inkunu nistgħu noħorġu wkoll id-disinni tal-orgni u tal-armatura tal-injam li ser iżżejjen il-kor u sservi ta’ tron mill-isbaħ għall-Madonna ta’ Loreto (il-Madonna s-sewda).

FUQ KOLLOX NIFTAKRU: L-IKBAR U L-AQWA PROĠETT HU li: Ma’ Ommna Marija ninbnew f’Tempju Qaddis fil-Mulej! – Smiegħ tal-Kelma t’Alla, Talb, Karità, tpattija għal ħtijietna!!!

IKLA TAL-MILIED

Il-Patrijiet Franġiskani qed jorganizzaw ikla tal-Milied il-Ġimgħa 19 ta’ Diċembru fil-Grand Hotel fis-7.30pm. Prezz €25 il-kbar u tfal taħt it-tnax-il sena 12-il Ewro. Biljetti mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin jew ċemplu lil Lynette 79202172 sal-15 ta’ Diċembru.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

·     Rose u George Grech joffru €20 b’suffraġju ta’ ommhom Mary Grech f’għeluq is-sitt snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Novembru.

·     Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ Mikieli Debono f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Novembru.

Mulej agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem.