Bullettin 30 ta’ Settembru 2017

Is-26 Ħadd Matul is-Sena

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM

Kontra l-faċċoliżmu!

Ġesù jridna ngħixu l-fidi tagħna b’mod ġenwin.

Iridna nuru l-awtentiċità tal-fidi tagħna fid-diskors u fl-għemil tagħna.  Alla jrid is-sinċerità tal-qalb tagħna u għalhekk importanti li lkoll kemm aħna nagħrfu nixmu bis-sinċerità ma’ Alla u mal-bnedmin.  Quddiem dinja li tipprietka l-gideb u tifga l-verità, il-ħajja tan-nisrani trid tkun waħda awtentika, li minnha nfisha tagħti xhieda u xxandar il-verità.

Fit-Tieni Qari tal-lum, għandna appell minn San Pawl biex l-nkunu qalb waħda u ruħ waħda u nħobbu lil Kristu b’qalb umli.

Alla jrid il-bidla tal-qalb.

  • Kemm-il darba fil-ħajja tagħna lill-Mulej ngħidulu iva u wara nagħmlu ta’ rasna?
  • Kemm tassew ir-reliġjon tagħna mmewtuha meta l-fidi tagħna ssir biss riti u tradizzjonijiet b’mod li l-qalb ma tirrispondix għas-sejħa ta’ Alla?
  • Kemm-il darba ħassejt il-ferħ tal-midneb li jerġà lura minn dnubietu?  Kemm qed ngħixu bil-ferħ is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni?
  • Kemm qed nemmnu t-tagħlim tal-Knisja, u kemm nafu dan it-tagħlim biex nifhmu r-rieda ta’ Alla fuqna?

Mulej, għallimni ngħix mingħajr ipokresija,

u mingħajr tidwir,  il-fidi tiegħi

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

Ressaqna lejn il-Maħfra

FESTA SAN FRANĠISK

… matul din il-ġimgħa fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani.

PASTA NIGHT u TOMBLA fiċ-Ċentru Sant’Antnin is-Sibt 7 ta’ Ottubru fis-6.45pm.Kbar €12, żgħar €5 Booking mis-sagristija jew 79202172 sal-Ħamis 5 ta’ Ottubru.

LAQGĦAT TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Fergħa tal-irġiel:  Mit-Tnejn 2 ta’ Ottubru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nistiednu aktar irġiel biex jieħdu dan l-impenn sabiħ.

Ix-Xahar t’OTTUBRU

…NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd!

Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

…NIBDEW il-KATEKIŻMU

ĊENTRU PARROKKJALI:

Years 1 sa 3: skont kif ġa nfurmati fil-gruppi.

QASAM MUSEUM SUBIEN:

Years 4,5 u 6 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fil-5.15pm.

Form 1 ‘il fuq:It-Tnejn,it-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-6.45pm.

QASAM MUSEUM BNIET.

Years 4 u 5 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-4.30pm.

Year 6 u FORM 1 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-5.15pm

FORM 2 – Il-Ħamis fil-5.15pm.

L-ARLOĠĠI… DIN IL-ĠIMGĦA JSIBU POSTHOM FIL-KAMPNAR

SIMBOLI FLOK NUMRI

… ikomplu jagħmlu minn dan l-arloġġ opra unika fil-gżira tagħna.

NINGĦAQDU MAS-SORIJIET AGOSTINJANI

Niċċelebraw il-Venerabilità tal-Fundatriċi tagħhom M. Teresa Spinelli.

Is-Sibt 7 t’ Ottubru – 6.00pm Quddiesa mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech fil-Knisja Parrokkjali tagħna.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR

IMPORTANTI Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja l-Qadima minħabba li dakinhar ser ikunu jittellgħu l-arloġġi fil-knisja parrokkjali. L-adorazzjoni tkun mit-8.30 sal-5pm.

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4pm rużarju.

– – – – – – – – – – – – – – –

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU Tkun b’radd il-ħajr lil Alla wara x-xogħol fuq il-proġett tal-arloġġi.

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm.

QUDDIESA TA’ RADD IL-ĦAJR

F’għeluq ir-raba’ sena mit-twaqqif tal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Għawdex – Sezzjoni Għajnsielem ser tiġi ċċelebrata quddiesa l-Erbgħa 4 t’Ottubru fil-Knisja Parrokkjali fis-6pm. Kulħadd mistieden.

MILL-UFFIĊĊJU TAL-ANZJANI

Il-korsijiet tal-Università tat-Tielet Età ser jibdew mill-Ġimgħa, 13 t’Ottubru fl- Università x-Xewkija. Applikazzjonijiet u aktar informazzjoni mill-Uffiċċju tal-Anzjani, Pjazza San Franġisk ir-Rabat (22156626) jew mill-Kunsill Lokali. Trasport ikun provdut.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Sunta Bugeja toffri €20 b’suffraġju ta’ żewgha Toni f’għeluq it-3 snin mill-mewt tiegħu fid-29 ta’ Settembru.
  • Carmela Rapa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewgha Carmel Rapa f’għeluq is-seba’ snin mill-mewt tiegħu fit-28 ta’ Settembru.