The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Tuesday 4th June 2013
8:15am Bonġu mill-Għajn
Josef Cutajar
9:45am Mil-Leġjun ta’ Marija
Frances Azzopardi & Dessie Falzon
10:30am Għand in-Nutar
Dr Ann Marie Mizzi
11:00am Jiena Hu...
Konferenza Nazzjonali tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku
12:30pm Rumanz
Joe Brincat
1:00pm Kelma Tajba
2:00pm Rakkonti
Natalina Vella
2:30pm Mejju x-xahar tal-Madonna
Joe Fenech
4:00pm Rakkonti mir-Raħal
Francis Sultana
4:30pm Quiz o Mania
Eman Borg
5:30pm Nixxiegħa ta’ Sliem Bejnietna
Membri Museum Subien Għajnsielem
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin
8:00pm Illejla Country
Charles Portelli
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018