The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Tuesday 20th August 2013
8:15am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
9:30am Ġmiel in-Natura
Jason Aloisio
10:00am Mil-Leġjun ta’ Marija
Frances Azzopardi & Dessie Falzon
10:30am Għand in-Nutar
Dr Ann Marie Mizzi
11:00am Aneddoti
Frances Cauchi
12:30pm Rumanz - Il-Baruni ta’ Ħal Qormi ta’ Karmenu Mallia
Laurie Anne Camilleri
1:00pm Flashback
Ray Said
4:00pm Quiz o Mania
Eman Borg
5:00pm GħajnsielemKids 28:1
Lorietta, Elvira & Ilenia Buttigieg
8:00pm Illejla Country
Charles Portelli
10:00pm Twemmin u Twettiq
Dun Samuel Grech
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018