The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Thursday 6th April 2017
8:30am Padre Pio
Dun Mikiel Borg
9:30am Mir-Rivista Għajnsielem Flashback
Lorietta Buttigieg
10:00am Hawn Jien!
Fr Simon Cachia
10:30am Mill-Iskola Primarja Tagħna
Sylvana Agius
11:00am Lil Hinn mill-Għajn Flashback
Tony Galea
12:15pm Eżercizzi tar-Randan għall-Miżżewġin 2017
Mons Carmelo Refalo
1:00pm Magħhom fil-Ġetsemani
Emily Muscat
2:30pm Kartelluni
L-Għaqda tal-Kristofri
4:00pm Qtil f'San Pawl il-Baħar
Anton Grasso
4:30pm Football Stars
Josef Cutajar, Alex Spiteri & Carmel Vella
5:30pm Mal-Kordi tal-Għannejja
Charles Portelli
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018