The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Friday 7th April 2017
8:30am Padre Pio
Dun Mikiel Borg
9:30am Madwar il-Mejda
Dr Ann Marie Mizzi, Susan Cassar & Lelio Spiteri
10:00am Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-kamra tas-sodda
Irene Mejlak
10:30am Mitt Sena minn Fatima
Fr Hayden Williams
11:00am Mir-Riforma għall-Komunjoni
Francesco Pio Attard
11:30am Ikoni
Jason Aloisio
12:15pm Eżercizzi tar-Randan għall-Miżżewġin 2017
Mons Carmelo Refalo
1:00pm L-Aħħar Kliem ta’ Ġesu’
Mario Borg
2:00pm Mid-Dinja tal-Baned
Daniel Vella
4:00pm Qtil f'San Pawl il-Baħar
Anton Grasso
5:00pm Quddiesa tad-Duluri
mill-Knisja Arċipretali
6:00pm Purċissjoni bl-Istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018