The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Friday 14th April 2017
7:45am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
10:00am Madwar il-Mejda
Dr Ann Marie Mizzi, Susan Cassar & Lelio Spiteri
10:30am Mitt Sena minn Fatima
Fr Hayden Williams
11:00am Mir-Riforma għall-Komunjoni
Francesco Pio Attard
11:30am Ikoni
Jason Aloisio
12:15pm Eżercizzi tar-Randan għal Kulħadd 2017
1:00pm Il-Liżar ta’ Kristu f’Turin
Fr Noel Debono
2:00pm Mid-Dinja tal-Baned
Daniel Vella
3:00pm Funzjoni tas-Salib
mill-Knisja Arċipretali
4:30pm Via Sagra – It-Triq tas-Salib tal-Bniedem
Dun Mikiel Borg
5:30pm Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-kamra tas-sodda
Irene Mejlak
7:00pm Magħhom fil-Ġetsemani
Emily Muscat
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018