The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Monday 14th August 2017
8:15am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
10:00am Kelma Bejn Tnejn
Mary Scicluna
11:00am Tlaqqiegħa
Susan Cassar & Maryann Refalo
11:45am Qabel l-ikel
Lelio Spiteri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Anton Grasso
1:00pm Rakkonti
Natalina Vella
1:30pm Music from the Heart
Joseph Serracino
4:00pm Mil-Leħen is-Sewwa
Josephine Xuereb
4:30pm Mal-Kolp tal-Katuba
Joe Galea, Ivan & Shaun Portelli
8:00pm Velja tal-Assunta
miz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018