The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Friday 18th August 2017
8:15am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
9:00am Minn għandi ... għalik
Frederick Scerri
10:00am Ġmiel in-Natura
Jason Aloisio
10:30am Tridu Festa Viżitazzjoni Għarb
Fr Simon Cachia
11:00am Wiċċ imb’ wiċċ
Lelio Spiteri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Anton Grasso
1:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti
Peter Paul Ciantar
2:00pm Mid-dinja tal-Baned
Daniel Vella
4:00pm On the Campus
Susan Cassar & Manuel Xuereb
4:30pm Il-Malti, il-letteratura u lil hinn
Elena Cardona
5:00pm 150 Sena
Francesco Pio Attard
5:30pm Relax
Paul Stellini
8:00pm Programm ma’ Dun Mikiel Borg
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018