The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Thursday 22nd March 2018
8:15am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
9:00am Hawn Jien!
Fr Simon Cachia
9:30am Mir-Rivista Għajnsielem
Lorietta Buttigieg
11:00am Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan 2018
12:30pm Rumanz
Anton Grasso
1:00pm Music Machine
Eman Borg
2:30pm Il-Kartelluni
L-Għaqda tal-Kristofri
4:00pm Vari tal-Ġimgħa Mqaddsa
Michele Caruana & Antonella Grima
5:00pm Kienet Wieqfa taħt is-Salib
Seminarista Andrew Grima
8:00pm Marċi Funebri
Daniel Vella
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018