The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Thursday 29th March 2018
7:45am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
11:00am Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan 2018
12:30pm Rumanz
Anton Grasso
1:00pm Music Machine
Eman Borg
2:00pm Il-Qaddej taċ-Ċenturjun
Joe M Attard
2:30pm Il-Kartelluni
L-Għaqda tal-Kristofri
4:00pm Vari tal-Ġimgħa Mqaddsa
Michele Caruana & Antonella Grima
5:00pm Kien miġruħ minħabba fi dnubietna
Seminarista Andrew Grima
6:00pm Il-Funzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka
8:30pm Is-Seba’ Viżti
Lelio Spiteri & Laurie Anne Camilleri
10:30pm Hawn Jien!
Fr Simon Cachia
11:00pm Mir-Rivista Għajnsielem
Lorietta Buttigieg
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018