The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Sunday 3rd June 2018
8:03am Bonġu mill-Għajn
Charles Portelli & Lelio Spiteri
10:15am Il-Ħajja ta’ Sant’Antnin
Anton Grasso
1:00pm Tiżwiqa Klassika
Dr Silvio Camilleri
2:00pm OttoNoveTre
Lelio Spiteri
4:00pm Mid-Dinja tal-Baned
Daniel Vella
5:00pm Il-Quddiesa Solenni ta’ Corpus
6:00pm Purċissjoni ta’ Corpus Christi u Barka Sagramentali
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja ta’ Sant’Antnin
8:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti
Peter Paul Ciantar
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018