The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Wednesday 6th June 2018
9:30am L-Istorja tal-Edukazzjoni f’Malta
Laurie Anne Camilleri
10:00am Il-Malti, il-letteratura u lil hinn
Elena Cardona
10:30am Leħen l-Azzjoni Kattolika
Margaret Sultana
11:00am Il-Quddiesa
Mons Isqof Nikol Cauchi
11:30am Il-Ħajja ta’ Sant’Antnin
Anton Grasso
12:30pm Il-Franġiskani f’Għajnsielem
Lelio Spiteri
1:00pm Mużika ta’ Kull Żmien
Charles Portelli
2:00pm Mid-Dinja tal-Baned
Daniel Vella
4:00pm Il-Franġiskani f’Għajnsielem
Lelio Spiteri
4:30pm Funzjoni tal-Griżma tal-Isqof 2018
7:00pm Il-Quddiesa tal-Ewwel Jum tat-Tridu
mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin
8:15pm Good Times Bad Times
Frances Busuttil
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018