The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Podcasts
Thursday 7th June 2018
10:30am Mir-Rivista Għajnsielem
Lorietta Buttigieg
11:00am Il-Quddiesa
Mons Isqof Nikol Cauchi
11:30am Il-Ħajja ta’ Sant’Antnin
Anton Grasso
12:30pm Il-Franġiskani f’Għajnsielem
Lelio Spiteri
1:00pm Music Machine
Eman Borg
5:00pm Music from the Heart
Joseph Serracino
6:00pm Il-Franġiskani t’Għajnsielem
Lelio Spiteri
7:00pm Il-Quddiesa tat-Tieni Jum tat-Tridu
mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin
  Podcast Feed
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Listen Live Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018