The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Saturday 12th August 2017
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
Shaun Formosa
10:15am Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd
Joe Rapa
10:50am Isma’ Binti
Laurie Anne Camilleri
11:00am Is-Soċjeta’ mil-Lenti Żagħżugħa
Manuel Xuereb ma’ żgħażagħ mistiedna
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt
Joe Galea, Ivan & Shaun Portelli
1:00pm 10 Snin Flimkien - Mill-Album ta’ Radju Lauretana
Produzzjoni Joseph Ciantar & Lelio Spiteri
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Ġuża Buttigieg & Maria Galea
3:45pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
3:46pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
4:00pm Mal-Klassiċi
Angelo Muscat
5:00pm Mill-Kanzunetta Maltija
Charles Portelli
6:30pm Rużarju
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:00pm Divine Mercy Chaplet
8:15pm Kompieta - Talba ta’ Għeluq il-Jum
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018