The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Wednesday 16th August 2017
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
Susan Cassar & Lelio Spiteri
10:00am 150 sena
Francesco Pio Attard
10:30am Leħen l-Azzjoni Kattolika
Rita Said & Margaret Sultana
11:00am L-Istorja tal-Edukazzjoni f’Malta
Laurie Anne Camilleri
11:30am Is-Saħħa l-Ewwel
Susan Cassar & Nicole Zerafa
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
1:00pm Mużika ta’ Kull Żmien
Charles Portelli
2:00pm Mid-Dinja tal-Baned
Daniel Vella
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Carmen Rapa & Rose Zammit
3:45pm Avviżi tal-Parroċċa
4:00pm Karattri
Jason Aloisio
5:00pm Il-Kelma tal-Isqof
5:30pm 893 Drivetime
Jan Cauchi
6:30pm Rużarju
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
7:30pm Talba ta’ Filgħaxija
7:35pm Innu ta’ Filgħaxija
7:45pm Tliet Minuti Kull Jum
7:50pm Ħsieb tal-Ġurnata
8:00pm Good Times Bad Times
Frances Busuttil
9:00pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
9:30pm Divine Mercy Chaplet
9:45pm Kompieta
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018