The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Sunday 20th August 2017
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Bonġu mill-Għajn Festa Santa Liena Birkirkara
10:30am Il-Quddiesa tal-Ħadd
mill-Knisja Arċipretali
11:30am Kliem u Ħajja
Rev. Dennis Mifsud & Fr Hayden Williams
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd
Joe Rapa
1:00pm Tiżwiqa Klassika
Dr Silvio Camilleri
2:00pm Mal-Kolp tal-Katuba (r)
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Sorijiet Klarissi ta’ San Ġiljan
3:45pm Il-Ħadd wara Nofsinhar
Josef Cutajar & Charles Portelli
5:00pm Il-Quddiesa tal-Ħadd
mill-Knisja Arċipretali
6:00pm Lectio Divina
7:00pm Sunday Buzz
Daniel Said
8:30pm Mis-Swali tal-Kunċerti
Peter Paul Ciantar
9:30pm Divine Mercy Chaplet
9:45pm Kompieta
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018