The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Monday 21st August 2017
TIBDA L-ĠIMGĦA TAL-FESTA
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
10:00am Kelma Bejn Tnejn
Mary Scicluna
11:00am Tlaqqiegħa
Susan Cassar & Maryann Refalo
11:45am Qabel l-ikel
Lelio Spiteri
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
1:00pm Rakkonti
Natalina Vella
1:30pm Music from the Heart
Joseph Serracino
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Lina Galea
3:45pm Avviżi tal-Parroċċa
4:00pm Mil-Leħen is-Sewwa
Josephine Xuereb
4:30pm Mal-Kolp tal-Katuba
Joe Galea, Ivan & Shaun Portelli
6:30pm Rużarju
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
7:30pm Talba ta’ Filgħaxija
7:35pm Innu ta’ Filgħaxija
7:45pm Tliet Minuti Kull Jum
7:50pm Ħsieb tal-Ġurnata
8:00pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
8:30pm Divine Mercy Chaplet
8:45pm Kompieta
9:00pm Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa
Xandira Diretta mill-Knisja
10:30pm English Programme
11:30pm Repetizzjoni ta’ programmi għal matul il-lejl
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018