The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Tuesday 22nd August 2017
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
Lelio Spiteri
10:00am Mil-Leġjun ta’ Marija
Frances Azzopardi
10:30am Madwar il-Mejda
Dr Ann Marie Mizzi, Susan Cassar & Lelio Spiteri
11:00am Għanjiet Marjani minn madwar id-Dinja
Joseph Ciantar
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
1:00pm Minn San Remo
Lelio Spiteri
2:00pm Siesta Sajfija
Susan Cassar & Lelio Spiteri
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Maria Galea & Mary Scicluna
3:45pm Avviżi tal-Parroċċa
4:00pm Pinzellati
Antonella Grima
4:30pm Kultura Arti Storja
Dr Ray Bondin
5:00pm Mill-Festi Tagħna - Paniġierki Festi Għawdxin
5:30pm Żiffa Romantika
Josephine Xuereb
6:30pm Rużarju
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
7:30pm Talba ta’ Filgħaxija
7:35pm Innu ta’ Filgħaxija
7:45pm Tliet Minuti Kull Jum
7:50pm Ħsieb tal-Ġurnata
8:00pm Illejla Country
Charles Portelli
9:00pm Kunċert Mużikali mill-Għaqda Mużikali San Ġużepp
Xandira Diretta
10:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
11:00pm Divine Mercy Chaplet
11:15pm Kompieta
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018