The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Thursday 24th August 2017
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
10:00am Hawn Jien!
Fr Simon Cachia
10:30am Mir-Rivista Għajnsielem Flashback
Lorietta Buttigieg
11:00am Lil Hinn mill-Għajn
Tony Galea
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
1:00pm Music Machine
Eman Borg
2:30pm Il-Kartelluni
L-Għaqda tal-Kristofri
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Membri Leġjun ta’ Marija
3:45pm Avviżi tal-Parroċċa
4:00pm Mal-Kordi tal-Għannejja
Charles Portelli
5:30pm Football Stars
Josef Cutajar & Alex Spiteri
6:30pm Għasar Kantat
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Il-Quddiesa tat-Tieni Jum tat-Tridu Mqaddes u Ċelebrazzjoni Ewkaristika
mill-Knisja Arċipretali
8:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
9:00pm Il-Marċ tal-Ħamis minn Triq Simirat
Xandira Diretta
12:00am Divine Mercy Chaplet
12:15am Kompieta
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018