The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Friday 25th August 2017
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
9:00am Minn għandi ... għalik
Frederick Scerri
10:00am Ġmiel in-Natura
Jason Aloisio
10:30am Tridu Festa Viżitazzjoni Għarb
Fr Simon Cachia
11:00am Wiċċ imb’ wiċċ
Lelio Spiteri
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
1:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti
Peter Paul Ciantar
2:00pm Mid-dinja tal-Baned
Daniel Vella
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Sorijiet Agostinjani
3:45pm Avviżi tal-Parroċċa
4:00pm On the Campus
Susan Cassar & Manuel Xuereb
4:30pm Il-Malti, il-letteratura u lil hinn
Elena Cardona
5:00pm 150 Sena
Francesco Pio Attard
5:30pm Relax
Paul Stellini
6:30pm Għasar Kantat
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Il-Quddiesa tat-Tielet Jum tat-Tridu Mqaddes u Ċelebrazzjoni Ewkaristika
mill-Knisja Arċipretali
9:00pm Misraħ Qawsalla
Qari Anton Grasso. Produzzjoni Joe Brincat.
9:30pm Id-Dimostrazzjoni bl-Istatwa tal-Madonna tad-Dar minn Triq Imġarr
12:00am Il-Wasla tal-Madonna tad-Dar fuq iz-Zuntier
12:05am It-Translazzjoni Unika, Mirakuluża u Spettakolari tad-Dar Imqaddsa ta’ Loreto
1:00am Lejl Magħkom
Eman Borg & Jan Cauchi
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018