The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Saturday 26th August 2017
LEJLET IL-FESTA
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am Bonġu mill-Għajn
Shaun Formosa
10:15am Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd
Joe Rapa
11:00am Is-Soċjeta’ mil-Lenti Żagħżugħa
Manuel Xuereb ma’ żgħażagħ mistiedna
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt
Joe Galea, Ivan & Shaun Portelli
1:00pm 10 Snin Flimkien - Mill-Album ta’ Radju Lauretana
Produzzjoni Joseph Ciantar & Lelio Spiteri
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Ġuża Buttigieg & Maria Galea
3:45pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
3:46pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
4:00pm Mal-Klassiċi
Angelo Muscat
5:00pm Mill-Kanzunetta Maltija
Charles Portelli
6:30pm Translazzjoni Solenni tal-Festa mill-Knisja l-Qadima għall-Knisja Parrokkjali
7:00pm L-Ewwel Għasar Solenni
mill-Knisja Arċipretali
8:00pm Il-Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa
mill-Knisja Arċipretali
9:00pm Marċi Popolari
9:30pm Il-Marċ Tradizzjonali ta’ Lejlet il-Festa minn Triq Ħamri
Xandira Diretta
12:00am Marija Lawretana Protettriċi tal-Avjazzjoni
12:30pm Divine Mercy Chaplet
12:45pm Kompieta - Talba ta’ Għeluq il-Jum
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018