The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Sunday 27th August 2017
JUM IL-FESTA TAL-VERĠNI MBIERKA TA’ LORETO
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Mill-Kelma ta’ Alla
Dun Pawl Camilleri
8:00am Angelus
8:03am Bonġu mill-Għajn FESTA
9:00am Konċelebrazzjoni Solenni Pontifikali ta’ Jum il-Festa
Xandira Diretta mill-Knisja
11:00am Bonġu mill-Għajn FESTA
jkompli
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm Qatra Għerf għal Kuljum
Laurie Ann Camilleri
12:16pm Mixja ma’ Padre Pio
Laurie Ann Camilleri
12:30pm Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd
Joe Rapa
1:00pm Tiżwiqa Klassika
Dr Silvio Camilleri
2:00pm Mal-Kolp tal-Katuba (r)
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Sorijiet Klarissi ta’ San Ġiljan
3:45pm Il-Ħadd wara Nofsinhar
Josef Cutajar & Charles Portelli
5:00pm Sunday Buzz
Daniel Said
6:30pm Għasar Solenni ta’ Jum il-Festa
Xandira Diretta mill-Knisja
7:15pm Purċissjoni bl-Istatwa Artistika u Devota tal-Madonna ta’ Loreto li ilha magħna 150 sena
10:15pm Dħul tal-vara fil-Knisja u Ċelebrazzjoni Ewkaristika
11:00pm Divine Mercy Chaplet
11:15pm Kompieta
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018