The Easter Schedule starts on Saturday 1st April 2017
   
Donations
Radju Lauretana's Youtube Channel
Radio Schedule
Monday 28th August 2017
L-GĦADA TAL-FESTA
6:00am Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto
6:30am Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
6:35am Talba ta’ Filgħodu
6:40am Innu ta’ Filgħodu
6:45am Tliet Minuti Kull Jum
L-Għaqda tal-Kristofri
6:50am Ħsieb tal-Ġurnata
Dun Mikiel Borg
6:57am Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto
7:00am Rużarju
7:25am Talba lill-Familja Mqaddsa
7:30am Rużarju tal-Erwieħ
7:45am Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
8:15am L-Aqwa Mumenti tal-Festa Lauretana 2017
12:00pm Angelus
12:03pm Avviżi tal-Parroċċa
12:15pm L-Aqwa Mumenti tal-Festa Lauretana 2017
3:00pm Kurunella tal-Ħniena Divina
3:15pm Reċita tar-Rużarju
Lina Galea
3:45pm Avviżi tal-Parroċċa
4:00pm Paniġierku Festa 2017
4:30pm Mal-Kolp tal-Katuba
Joe Galea, Ivan & Shaun Portelli
6:30pm Rużarju
mill-Knisja Arċipretali
7:00pm Quddiesa
mill-Knisja Arċipretali
7:30pm Talba ta’ Filgħaxija
7:35pm Innu ta’ Filgħaxija
7:45pm Tliet Minuti Kull Jum
7:50pm Ħsieb tal-Ġurnata
8:00pm Divine Mercy Chaplet
8:15pm Kompieta
8:30pm English Programme
9:30pm Repetizzjoni ta’ programmi għal matul il-lejl
Note: All times are listed in Central European Time
Recent Podcasts Radju Lauretana Podcast Feed
Ghajnsielem.com News Ghajnsielem.com News Feed
Podcasts Parish Notices Join us on Facebook
© Radju Lauretana, 2018