Schedule

Saturday 10th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Ġuża Buttigieg , Maria Galea

15:45

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

20:00

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

Sunday 11th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Mill-Kelma tal-Mulej Dun Pawl Camilleri

08:00

Angelus

08:03

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

10:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

17:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

18:00

Mumenti mill-Festa Lauretana 2018

Monday 12th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:55

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

10:00

Kelma Bejn Tnejn Mary Scicluna

11:00

Tlaqqiegħa Dr Susan Cassar , Maryann Refalo

11:30

Qabel l-ikel Lelio Spiteri

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Minn għandi ... għalik Frederick Scerri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Lina Galea

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Ngħix Ħajja Sabiħa Josephine Xuereb

16:30

Mal-Kolp tal-Katuba Ivan Portelli , Shaun Portelli

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Sidtna Marija tas-Sokkors Fr Simon Cachia

20:30

Rumanz

21:00

Divine Mercy Chaplet

21:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Tuesday 13th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:55

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

10:00

Mil-Leġjun ta’ Marija Frances Azzopardi , Dessie Falzon

10:30

Is-Saħħa l-Ewwel Dr Susan Cassar , Nicole Borg

11:00

Lil Hinn mill-Viżiv Joseph Ciantar

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Mid-Dinja tal-Baned Daniel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Mary Scicluna , Maria Galea

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Kultura Arti Storja Dr Ray Bondin

16:30

Mill-Festa ta’ Sant’Antnin 2019

17:00

Rakkonti Natalina Vella

17:30

Disney Classics

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:50

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Illejla Country

21:00

Rumanz Anton Grasso

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Wednesday 14th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

10:00

Nitkellmu ma’ Katya Zerafa Dr Susan Cassar

10:30

Il-Malti, il-letteratura u lil hinn Elena Cardona

11:00

Leħen l-Azzjoni Kattolika Rita Said , Margaret Sultana

11:50

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Good Times Bad Times Frances Busuttil

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Carmen Rapa , Rose Zammit

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mużika ta’ Kull Żmien Charles Portelli

17:00

Christus Vivit Francesco Pio Attard

17:30

893 Drivetime Jan Cauchi

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:50

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Velja tal-Assunta – Xandira diretta miz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta’

22:00

Rumanz Anton Grasso

22:30

Divine Mercy Chaplet

22:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Thursday 15th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:00

Quddiesa Solenni ta’ Jum il-Festa ta’ Santa Marija

10:55

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

11:00

Il-Kultura tal-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal ... x’jeħtieġ li nkun naf?

11:30

Mir-Rivista Għajnsielem Lorietta Buttigieg

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Il-Festa ta’ Santa Marija Feature

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Il-Konvoj ta’ Santa Marija

16:30

125 sena – Festa Santa Rita 2019

17:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

18:00

FESTA Michele Caruana

19:00

Mill-Kanzunetta Maltija Charles Portelli

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Divine Mercy Chaplet

20:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Friday 16th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn

09:55

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

10:00

Il-Papiet u Loreto Francesco Pio Attard

10:30

Ġmiel in-Natura Jason Aloisio

11:00

Żiffa Mużikali Chantelle Dimech

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Santa Margerita Fr Marcello Ghirlando

16:30

Leħen il-Banda San Ġużepp Joe Galea , Lara Camilleri

17:30

Relax Paul Stellini

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Programm ma’ Dun Mikiel Borg

21:00

Rumanz Anton Grasso

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Saturday 17th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn

08:30

Mill-Album ta’ Radju Lauretana

09:45

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

10:30

Xellug Kontra Lemin Manuel Xuereb

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt Ivan Portelli , Shaun Portelli

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Football Stars Alex Spiteri , Carmel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Ġuża Buttigieg , Maria Galea

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:46

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

16:00

OttoNoveTre La storia siamo noi Lelio Spiteri

17:00

Mal-Kordi tal-Għannejja Charles Portelli

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

20:00

Skizzi ta’ matul il-ġimgħa Elena Cardona

22:00

Divine Mercy Chaplet

22:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Sunday 18th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Mill-Kelma tal-Mulej Dun Pawl Camilleri

08:03

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri , Charles Portelli

10:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

11:00

Kliem u Ħajja Rev Dennis Mifsud , Fr Hayden Williams

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu

12:30

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Tiżwiqa Klassika Dr Silvio Camilleri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:46

L-Imitazzjoni ta’ Kristu

16:00

Mill-Festi Għawdxin – Paniġierki

16:30

Il-Kelma tal-Isqof t’Għawdex

17:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

18:00

Sunday Buzz Daniel Said

19:30

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

20:30

Divine Mercy Chaplet

20:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Monday 19th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:55

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

10:00

Kelma Bejn Tnejn Mary Scicluna

11:00

Tlaqqiegħa Dr Susan Cassar , Maryann Refalo

11:30

Għawdex fil-Gwerra

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Minn għandi ... għalik Frederick Scerri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Lina Galea

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Ngħix Ħajja Sabiħa Josephine Xuereb

16:30

Mal-Kolp tal-Katuba Ivan Portelli , Shaun Portelli

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Sidtna Marija tas-Sokkors Fr Simon Cachia

20:30

Rumanz

21:00

Divine Mercy Chaplet

21:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Tuesday 20th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:25

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

09:30

Għawdex fil-Gwerra

10:00

Mil-Leġjun ta’ Marija Frances Azzopardi , Dessie Falzon

10:30

Is-Saħħa l-Ewwel Dr Susan Cassar , Nicole Borg

11:00

Lil Hinn mill-Viżiv Joseph Ciantar

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Mid-Dinja tal-Baned Daniel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Mary Scicluna , Maria Galea

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Kultura Arti Storja Dr Ray Bondin

16:30

Mill-Festa ta’ Sant’Antnin 2019

17:00

Rakkonti Natalina Vella

17:30

Disney Classics

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Illejla Country Charles Portelli

21:00

Rumanz

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Wednesday 21st August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Nitkellmu ma’ Katya Zerafa Dr Susan Cassar

10:30

Il-Malti, il-letteratura u lil hinn Elena Cardona

11:00

Leħen l-Azzjoni Kattolika Rita Said , Margaret Sultana

11:50

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Good Times Bad Times Frances Busuttil

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Carmen Rapa , Rose Zammit

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mużika ta’ Kull Żmien Charles Portelli

17:00

Christus Vivit Francesco Pio Attard

17:30

893 Drivetime Jan Cauchi

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Divine Mercy Chaplet

20:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Thursday 22nd August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:25

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Il-Kultura tal-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal ... x’jeħtieġ li nkun naf?

10:30

Mir-Rivista Għajnsielem Lorietta Buttigieg

11:00

Lil Hinn mill-Għajn Tony Galea

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

FESTA Michele Caruana

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Christus Vivit Francesco Pio Attard

16:30

125 sena – Festa Santa Rita 2019

17:00

Mill-Kanzunetta Maltija Charles Portelli

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Għajnsielem Fest 2019

23:00

Rumanz Anton Grasso

23:30

Divine Mercy Chaplet

23:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Friday 23rd August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn

09:25

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Il-Papiet u Loreto Francesco Pio Attard

10:30

Ġmiel in-Natura Jason Aloisio

11:00

Żiffa Mużikali Chantelle Dimech

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Santa Margerita Fr Marcello Ghirlando

16:30

Leħen il-Banda San Ġużepp Joe Galea , Lara Camilleri

17:30

Relax Paul Stellini

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Programm ma’ Dun Mikiel Borg

21:00

Rumanz

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Saturday 24th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn

08:30

Mill-Album ta’ Radju Lauretana

09:45

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

10:30

Xellug Kontra Lemin Manuel Xuereb

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Mal-Kolp tal-Katuba s-Sibt Ivan Portelli , Shaun Portelli

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Football Stars Alex Spiteri , Carmel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Ġuża Buttigieg , Maria Galea

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:46

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

16:00

OttoNoveTre La storia siamo noi Lelio Spiteri

17:00

Mal-Kordi tal-Għannejja Charles Portelli

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

20:00

Skizzi ta’ matul il-ġimgħa Elena Cardona

22:00

Divine Mercy Chaplet

22:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Sunday 25th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Mill-Kelma tal-Mulej Dun Pawl Camilleri

08:03

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri , Charles Portelli

10:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

11:00

Kliem u Ħajja Rev Dennis Mifsud , Fr Hayden Williams

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu

12:30

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Tiżwiqa Klassika Dr Silvio Camilleri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:46

L-Imitazzjoni ta’ Kristu

16:00

Mill-Festi Għawdxin – Paniġierki

16:30

Il-Kelma tal-Isqof t’Għawdex

17:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

18:00

Sunday Buzz Daniel Said

19:30

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

20:30

Divine Mercy Chaplet

20:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Monday 26th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:55

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

10:00

Kelma Bejn Tnejn Mary Scicluna

11:00

Tlaqqiegħa Dr Susan Cassar , Maryann Refalo

11:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Minn għandi ... għalik Frederick Scerri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Lina Galea

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Ngħix Ħajja Sabiħa Josephine Xuereb

16:30

Mal-Kolp tal-Katuba Ivan Portelli , Shaun Portelli

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Sidtna Marija tas-Sokkors Fr Simon Cachia

20:30

Rumanz

21:00

Marċ tat-Tnejn minn Triq il-Ġnien

22:30

Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa

23:00

Divine Mercy Chaplet

23:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Tuesday 27th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:25

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Mil-Leġjun ta’ Marija Frances Azzopardi , Dessie Falzon

10:30

Is-Saħħa l-Ewwel Dr Susan Cassar , Nicole Borg

11:00

Lil Hinn mill-Viżiv Joseph Ciantar

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Mid-Dinja tal-Baned Daniel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Mary Scicluna , Maria Galea

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Kultura Arti Storja Dr Ray Bondin

16:30

Mill-Festa ta’ Sant’Antnin 2019

17:00

Rakkonti Natalina Vella

17:30

Disney Classics

18:30

Rużarju Mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:30

Talba ta’ Filgħaxija

19:35

Innu ta’ Filgħaxija

19:45

Ħsieb tal-Ġurnata

20:00

Illejla Country Charles Portelli

21:00

Rumanz

21:30

Kunċert Mużikali mill-Għaqda Mużikali San Ġużepp - Xandira Diretta

23:00

Rumanz

23:30

Divine Mercy Chaplet

23:40

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Wednesday 28th August 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Nitkellmu ma’ Katya Zerafa Dr Susan Cassar

10:30

Il-Malti, il-letteratura u lil hinn Elena Cardona

11:00

Leħen l-Azzjoni Kattolika Rita Said , Margaret Sultana

11:50

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Good Times Bad Times Frances Busuttil

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Carmen Rapa , Rose Zammit

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mużika ta’ Kull Żmien Charles Portelli

17:00

Christus Vivit Francesco Pio Attard

17:30

893 Drivetime Jan Cauchi

18:30

Għasar Kantat mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa tal-Ewwel Jum tat-Tridu Mqaddes u Ċelebrazzjoni Ewkaristika - Xandira Diretta

21:00

Lejla Marjana

22:30

Rumanz

23:00

Divine Mercy Chaplet

23:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

Thursday 29th August 2019

00:00

Divine Mercy Chaplet

00:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:25

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Il-Kultura tal-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal ... x’jeħtieġ li nkun naf?

10:30

Mir-Rivista Għajnsielem Lorietta Buttigieg

11:00

Lil Hinn mill-Għajn Tony Galea

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

FESTA Michele Caruana

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Paniġierku Lawretan

16:30

125 sena – Festa Santa Rita 2019

17:00

Mill-Kanzunetta Maltija Charles Portelli

18:30

Għasar Kantat mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa tat-Tieni Jum tat-Tridu Mqaddes u Ċelebrazzjoni Ewkaristika

20:30

Rumanz

21:00

Il-Marċ tal-Ħamis minn Triq Simirat - Xandira Diretta

Friday 30th August 2019

00:00

Il-Wasla tal-Madonna tad-Dar fuq iz-Zuntier

00:05

It-Translazzjoni Unika, Mirakuluża u Spettakolari tad-Dar Imqaddsa ta’ Loreto

00:45

Divine Mercy Chaplet

01:00

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Bongu Mill-Għajn

09:25

Inkontri ta' Kuljum – Skizzi Elena Cardona

09:30

Għawdex fil-Gwerra Francesco Pio Attard

10:00

Il-Papiet u Loreto Francesco Pio Attard

10:30

Ġmiel in-Natura Jason Aloisio

11:00

Żiffa Mużikali Chantelle Dimech

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

12:30

Rumanz

13:00

Vjaġġ Mużikali

14:00

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Santa Margerita Fr Marcello Ghirlando

16:30

Leħen il-Banda San Ġużepp Joe Galea , Lara Camilleri

17:30

Relax Paul Stellini

18:30

Għasar Kantat mill-Knisja

19:00

Il-Quddiesa tat-Tielet Jum tat-Tridu Mqaddes u Ċelebrazzjoni Ewkaristika

21:00

Rumanz

21:30

Id-Dimostrazzjoni bl-Istatwa tal-Madonna tad-Dar minn Triq Imġarr - Xandira Diretta

Saturday 31st August 2019

00:00

Marija Lawretana Protettriċi tal-Avjazzjoni

00:30

Divine Mercy Chaplet

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

08:15

Lauretana Day

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Lauretana Day

12:45

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju Ġuża Buttigieg , Maria Galea

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:46

L-Imitazzjoni ta’ Kristu Laurie Ann Camilleri

16:00

Lauretana Day

18:30

Translazzjoni Solenni tal-Festa mill-Knisja l-Qadima għall-Knisja Parrokkjali

19:00

L-Ewwel Għasar Solenni

20:00

Il-Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa

21:00

Skizzi ta’ matul il-ġimgħa Elena Cardona

21:30

Il-Marċ Tradizzjonali ta’ Lejlet il-Festa minn Triq Ħamri - Xandira Diretta

Sunday 1st September 2019

06:00

Talb u Innijiet lill-Madonna ta’ Loreto

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Rużarju tal-Erwieħ

07:45

Mill-Kelma tal-Mulej Dun Pawl Camilleri

08:03

Bongu Mill-Għajn Lelio Spiteri , Charles Portelli

09:00

Quddiesa Solenni Pontifikali ta’ Jum il-Festa

11:00

Tiżwiqa Klassika Dr Silvio Camilleri

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

L-Imitazzjoni ta’ Kristu

12:30

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

13:00

Mal-Kolp tal-Katuba Ivan Portelli , Shaun Portelli

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Reċita tar-Rużarju

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:46

L-Imitazzjoni ta’ Kristu

16:00

Mill-Festi Għawdxin – Paniġierki

16:30

Il-Kelma tal-Isqof t’Għawdex

17:00

Sunday Buzz Daniel Said

18:30

Għasar Solenni ta’ Jum il-Festa - Xandira Diretta mill-Knisja

19:15

Purċissjoni bl-Istatwa Artistika u Devota tal-Madonna ta’ Loreto

22:30

Dħul tal-vara fil-Knisja u Ċelebrazzjoni Ewkaristika

23:00

Divine Mercy Chaplet

23:15

Kompieta – Talba ta’ Għeluq il-Jum

23:30

Għeluq tal-Iskeda Festa 2019