Schedule

Saturday 11th May 2024

12:00

Regina Coeli

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

13:00

Rumanz Anton Grasso

13:30

Mill-Festa ta’ Sant’Antnin 2023

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:47

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mill-Festa ta’ Sant’Antnin 2023

18:30

Rużarju mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Quddiesa tal-ftuħ tal-festa ta’ Sant’Antnin

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Album tal-Festa ta’ Sant’Antnin

Sunday 12th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri , Charles Portelli

10:00

Il-Quddiesa tal-Ħadd

11:00

Sunday Morning Throwback Michele Caruana

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

13:00

Mal-Kolp tal-Katuba Shaun Portelli

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mill-Album ta’ Radju Lauretana

17:00

Sunday Buzz Daniel Said

18:30

Quddiesa mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:30

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

20:30

Divine Mercy Chaplet

20:45

Eżami tal-Kunxjenza

Monday 13th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri

10:00

Kelma Bejn Tnejn Mary Scicluna

11:00

Ġmiel in-Natura Jason Aloisio

11:30

Kappelli Maltin Roderick Busuttil

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Good Times Bad Times Frances Busuttil

14:00

Tiżwiqa Klassika Dr Silvio Camilleri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

L-Ikoni f’Ħajjitna Frederick Scerri

16:30

Mal-Kolp tal-Katuba Shaun Portelli

18:30

Rużarju mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:45

Talba u Innu ta’ Filgħaxija

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Fatti tal-Ħajja Dun Mikiel Borg

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Eżami tal-Kuxjenza

Tuesday 14th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Shaun Portelli

10:00

Kurrenti Lelio Spiteri

11:00

Kultura Arti Storja Dr Ray Bondin

11:30

Mill-Kunvent ta’ Sant’Antnin

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Żiffa Romantika Josephine Xuereb

14:00

Lectio Divina

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Illum Country Charles Portelli

17:00

Vjaġġ Mużikali Chantelle Dimech

18:00

Dimostrazzjoni tat-Tfal

18:30

Rużarju mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Arċipretali

19:45

Talba u Innu ta’ Filgħaxija

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Fatti tal-Ħajja Dun Mikiel Borg

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Eżami tal-Kuxjenza

Wednesday 15th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri

10:00

Il-Malti, il-letteratura u lil hinn Elena Cardona

11:00

Tlaqqiegħa

11:30

Il-Kelma tal-Isqof Anton Teuma

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Mużika ta’ Kull Żmien Charles Portelli

14:00

Mid-Dinja tal-Baned Daniel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

L-Ikoni f’Ħajjitna Frederick Scerri

17:00

Leħen il-Banda San Ġużepp Charles Portelli , Joe Galea , Lara Camilleri

18:30

Rużarju mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Il-Quddiesa tal-Ewwel Jum tat-Tridu. Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Fatti tal-Ħajja Dun Mikiel Borg

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Eżami tal-Kuxjenza

Thursday 16th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri

10:00

Lil Hinn mill-Għajn Tony Galea

11:00

Mir-Rivista Għajnsielem Lorietta Buttigieg

11:30

Mill-Kunvent ta’ Sant’Antnin

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Mid-Dinja tal-Baned Daniel Vella

14:00

Wara Nofsinhar Flimkien Michele Caruana

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mill-Kanzunetta Maltija Charles Portelli

17:30

OttoNoveTre Lelio Spiteri

18:30

Rużarju mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Il-Quddiesa tat-Tieni Jum tat-Tridu. Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Fatti tal-Ħajja Dun Mikiel Borg

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Eżami tal-Kuxjenza

Friday 17th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri

10:00

Lil Hinn mill-Viżiv Joseph Ciantar

11:00

Leġġendi Għawdxin Josephine Xuereb

11:30

Mill-Kunvent ta’ Sant’Antnin

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Minn għandi ... għalik Frederick Scerri

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mal-Kolp tal-Katuba Shaun Portelli

17:30

Mill-Album ta’ Radju Lauretana

18:30

Rużarju u Kurunella mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Il-Quddiesa tat-Tielet Jum tat-Tridu. Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Fatti tal-Ħajja Dun Mikiel Borg

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Eżami tal-Kuxjenza

Saturday 18th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri

09:00

Il-Quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta’ Għajnsielem

09:30

Bonġu Mill-Għajn Lelio Spiteri

10:15

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

11:00

Kappelli Maltin Roderick Busuttil

11:30

L-Ikoni f’Ħajjitna Frederick Scerri

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Rumanz Anton Grasso

13:00

Mis-Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar

14:00

Football Stars Alex Spiteri , Carmel Vella

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

15:47

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Mal-Kordi tal-Għannejja Charles Portelli

17:30

Fil-Jiem tal-Festa

18:15

Rużarju u Kurunella mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

18:45

Translazzjoni Solenni mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:00

Il-Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa

20:00

Rumanz Anton Grasso

20:30

Mill-Fatti tal-Ħajja Dun Mikiel Borg

21:30

Divine Mercy Chaplet

21:45

Eżami tal-Kuxjenza

Sunday 19th May 2024

06:00

Talb u Innijiet lil Sant’Antnin

06:30

Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

06:35

Talba ta’ Filgħodu

06:40

Innu ta’ Filgħodu

06:45

Ħsieb tal-Ġurnata Dun Mikiel Borg

06:57

Talba taż-Żgħażagħ lill-Madonna ta’ Loreto

07:00

Ir-Reċita tar-Rużarju

07:25

Talba lill-Familja Mqaddsa

07:30

Ir-Reċita tar-Rużarju tal-Erwieħ

08:00

Angelus

08:03

Bonġu mill-Għajn Festa Lelio Spiteri

08:30

Quddiesa Pontifikali ta’ Jum il-Festa mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

09:30

Bonġu mill-Għajn Festa Lelio Spiteri

11:00

Sunday Morning Throwback Michele Caruana

12:00

Angelus

12:03

Avviżi tal-Parroċċa

12:15

Qatra Għerf għal Kuljum Laurie Ann Camilleri

12:16

Mill-Kitbiet ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

12:28

Talba tal-Ġublew 2025

12:30

Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd Joe Rapa

13:00

Mal-Kolp tal-Katuba Shaun Portelli

15:00

Kurunella tal-Ħniena Divina

15:15

Ir-Reċita tar-Rużarju

15:45

Avviżi tal-Parroċċa

16:00

Sunday Buzz Daniel Said

17:30

Talba tal-Għasar mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

18:00

Quddiesa mill-Knisja ta’ Sant’Antnin

19:30

Il-Purċissjoni bl-Istatwa ta’ Sant’Antnin

22:00

Ċelebrazzjoni Ewkaristika fi Tmiem il-Purċissjoni

22:30

Għeluq tal-Iskeda tal-Milied 2018/2019