Collection {#288
 #items: array:7 [
  0 => array:2 [
   "title" => "Rużarju tal-Ferħ"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/ferh.mp3"
  ]
  1 => array:2 [
   "title" => "Rużarju tal-Tbatija"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/tbatija.mp3"
  ]
  2 => array:2 [
   "title" => "Rużarju tal-Glorja"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/glorja.mp3"
  ]
  3 => array:2 [
   "title" => "Rużarju tal-Dawl"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/dawl.mp3"
  ]
  4 => array:2 [
   "title" => "Rużarju tal-Erwieħ"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/erwieh.mp3"
  ]
  5 => array:2 [
   "title" => "Kurunella lill-Ħniena Divina"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/hnienadivina.mp3"
  ]
  6 => array:2 [
   "title" => "Kurunella lill-Madonna ta' Loreto"
   "url" => "https://www.radjulauretana.com/storage/prayers/kurunella.mp3"
  ]
 ]
}